Overzicht van de activiteiten waarvoor u zich kunt aanmelden

Gilze en Rijen Helpt


Beste mantelzorgers,

De noodzakelijke overheidsmaatregelen om het Corona-virus te beteugelen grijpen diep in onze samenleving. En dat geldt zeker ook voor u als mantelzorger. Met name wanneer u zelf niet in de gelegenheid bent om de deur uit te gaan om een boodschap te halen, de hond uit te laten, medicijnen te halen, of een klusje dat niet kan wachten, of even een luisterend oor wil, dan kunt u bellen met:

Gilze en Rijen Helpt

Telefoonnummer 06-57 34 51 82

“Van 8 tot 8 kunt u rekenen op onze vrijwilligerskracht”

Dit is HET nummer om te bellen als u behoefte heeft aan individuele hulp of ondersteuning EN het is van 8 uur ’s morgens tot 8 uur ’s avonds iedere dag bereikbaar inclusief het weekend.

Het is een initiatief van het VrijwilligersInformatiePunt (VIPvoorelkaar) waaraan diverse vrijwilligersorganisaties waaronder het Lokaal Steunpunt Mantelzorg (LSM) hun medewerking verlenen.

Aarzel niet wanneer u hulp nodig heeft en bel gerust. In Gilze en Rijen staan vrijwilligers voor u klaar en willen u graag helpen.

NB

Het is van groot belang dat we met elkaar de adviezen van de overheid zo goed mogelijk opvolgen. Als LSM doen we dat uiteraard ook en dat betekent dat wij in ieder geval t/m maandag 6 april a.s. geen bijeenkomsten en activiteiten houden en geen respijtzorg door onze vrijwilligers verlenen.

Voor alle reguliere contacten met het LSM en onze consulenten kunt u uiteraard terecht op het bekende nummer: 06-30 85 81 82.

Daarnaast zullen ook onze vrijwilligers (telefonisch) in contact blijven met mantelzorgers/zorgvragers met respijtzorg.

En…. weet dat u er niet alleen voor staat!

Met vriendelijke groet,

Lau Lavooij, voorzitter

Workshop “Zorgen voor jezelf”.

Herkennen van signalen van overbelasting en hoe er mee om te gaan.

Als mantelzorger zorgt u voor iemand die belangrijk voor u is. Uw zorg voor die ander is belangrijk. Maar door de druk(te) van de zorg kan dit zwaar voor u zijn. Het kan gebeuren dat u uw eigen behoeften steeds meer aan de kant schuift en u zo te weinig toekomt aan rust en ontspanning voor u zelf, om zo uw eigen accu weer op te kunnen laden.

Voorjaarswandeling woensdag 20 mei 2020.


Zoals elk voorjaar gaan we nu ook weer een leuke wandeling organiseren. Een wandeling die in het teken moet staan van een gezellig samenzijn en een beetje sportiviteit natuurlijk.