Ik zorg voor een ander.

Ben ik nu ook mantelzorger?


Lokaal Steunpunt Mantelzorg Gilze en Rijen

Het Lokaal Steunpunt Mantelzorg Gilze en Rijen (LSM) is een stichting die sinds 2004 met vrijwilligers en professionele consulenten mantelzorgers in de gemeente Gilze en Rijen gratis ondersteuning en ontspanning biedt.
‘Gewoon’ omdat het van groot belang is dat een mantelzorger op de been blijft om de veelal zware zorgtaak langdurig op zich te kunnen blijven nemen. De boog kan niet altijd gespannen zijn en daarom is het absoluut noodzakelijk dat de mantelzorger kan rekenen op die ondersteuning die voor verlichting kan zorgen.
Iedereen die voor langere tijd meer dan 8 uur per week voor een naaste zorgt kan zich eenvoudig en zonder kosten inschrijven bij het LSM.
Via een intake door een van de professionele LSM-consulentes krijgt u een duidelijk beeld van wat u zoal kunt verwachten.
Tevens kunnen zij adviezen geven of u verwijzen en op weg helpen in het voor velen complexe aanbod aan hulp en voorzieningen.
Meer informatie leest u in deze flyer: FLYER MANTELZORG-01-2023.pdf.

Sinds het voorjaar van 2019 is er ook aandacht en ondersteuning voor de jonge mantelzorger.
Er zijn best veel kinderen en jongeren tot 24 jaar die in hun thuissituatie zorgen hebben over, of zorgen voor, een zieke of gehandicapte ouder, broer of zus en vaak ook dagelijks de handen uit de mouwen steken. Ook voor deze jonge mensen kan het LSM iets betekenen. Speciaal op deze jongeren gericht is een mantelzorgconsulente in dienst van het LSM.
Meer informatie leest u in deze flyer: JMZ - Flyer.pdf en op www.jmzgilzerijen.nl/.

Bent u mantelzorger of jonge mantelzorger wacht dan niet tot het moment dat je het niet meer aankunt maar neem contact op met onze mantelzorg consulenten.
Want in Gilze en Rijen hoef je er als mantelzorger niet alleen voor te staan.

Herkenbaar

Mantelzorg Gilze en Rijen

Anja Arkesteijn

Mantelzorgconsulente

Heidi Nijhoff

Mantelzorgconsulente

Jeanine Bouman

Jeugd Mantelzorgconsulente

Wat doen wij?

Individueel gesprek met de mantelzorg consulent bij u thuis of op locatie. Praten helpt!

U kunt uw vragen of problemen voorleggen of gewoon uw verhaal doen: bijvoorbeeld over wat de zorg zwaar voor u maakt.

Respijtzorg is belangrijk om als mantelzorger je eigen dingen te blijven doen. Het LSM heeft een groep vrijwilligers die de mantelzorger kunnen ondersteunen. Dit doen zij door de zorg voor een dagdeel over te nemen (respijtzorg), de vrijwilliger komt dan bij u thuis. Voor de mantelzorger komt er dan tijd vrij om voor zichzelf een hobby of sport te beoefenen en sociale contacten onderhouden.

Lotgenotencontact waarbij ontmoeting centraal staat: bijvoorbeeld een uitstapje, verwen middag of een gezellige bijeenkomst met andere mantelzorgers.

Voorlichtingsbijeenkomst en cursussen: bijvoorbeeld een cursus "tiltechniek" of een cursus "omgaan met dementie".

Praktische ondersteuning bij het invullen van aanvraagformulieren.

Organiseren "Dag van de Mantelzorg" Een dag waarop de mantelzorger in het zonnetje wordt gezet.

Gemeente

Door mantelzorgers kunnen veel mensen langer zelfstandig blijven wonen en dat is wat de overheid wil met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Maar mensen die mantelzorg verlenen, kunnen zelf ook wel eens hulp gebruiken. Ook hier ondersteunt deze wet in. In deze wet staat dat gemeenten de taak hebben om mantelzorgers te ondersteunen en hier goed beleid op te maken.

Dit biedt mantelzorgers veel mogelijkheden om langdurige zorg vol te houden.

Gemeenten bepalen zelf hoe zij dit mantelzorgbeleid inhoud geven en vormgeven.

Het Lokaal Steunpunt Mantelzorg helpt onze Gemeente daar graag bij door bijvoorbeeld de positie van de werkende mantelzorger in hun specifieke dubbelrol van werknemer en mantelzorger onder de aandacht te brengen bij werkgevers in uw gemeente.

Hebt U vragen omtrent de WMO dan kunt U contact opnemen met het klantencontactcentrum van de gemeente,
telefoonnummer: 0161140161.