Nieuwsberichten

Lokaal Steunpunt Mantelzorg heeft een nieuwe voorzitter

Lau Lavooij en Ton de Bruyn aan het woord

Lokaal Steunpunt Mantelzorg Gilze en Rijen. Dat is de volledige naam van de organisatie die zich zowel met raad en daad als met hart en ziel in zet voor mantelzorgers uit Gilze, Rijen, Molenschot en Hulten. Niet alleen voor de mantelzorgers zelf overigens, maar ook voor de zorgvragers voor wie zij zorgen. De organisatie, ook bekend onder de afkorting L.S.M, heeft sinds kort een nieuwe voorzitter. Ton de Bruyn volgde op 10 november Lau Lavooij op. Beiden namen de tijd voor een interview.

Door Brigitte Laurijsen

De interviews vonden plaats tijdens de Dag van De Mantelzorg, een dag waarop de mantelzorgers uit de diverse dorpskernen van de gemeente Gilze en Rijen in het zonnetje werden gezet. Ton de Bruyn was als eerste aan de beurt om te worden geïnterviewd. Tijdens zijn toespraak had hij zich al voorgesteld aan de aanwezige mantelzorgers. Uit die toespraak kwam naar voren dat hij ten minste één overeenkomst heeft met Lau Lavooij. Beide heren bleken een spraakwaterval. Lau Lavooij had voor zijn afscheidstoespraak maar liefst drie A4-tjes getypt. Zijn opvolger Ton de Bruyn had geen A4-tje mee gebracht en leek in eerste instantie uit zijn hoofd te vertellen, maar dat bleek achteraf niet het geval te zijn., ,Ik heb altijd een boekje bij me’’, vertrouwde hij later toe. In dat voor de toehoorders onopvallende boekje stond geschreven wat Ton wilde vertellen.

Lau aan het woord
Lau Lavooij keek in zijn toespraak niet alleen terug op de zes jaar dat hij voorzitter is geweest, maar hij sprak ook zijn waardering uit over zo ongeveer iedereen. Om te beginnen waardering voor de mantelzorgers. Op dit moment zijn er dat 375 plus ruim 50 jonge mantelzorgers. Waardering was er ook voor consulentes Sandra, Anja en voor de jonge-mantelzorg-consulente Jeanine. Vanzelfsprekend sprak Lau ook vertrouwen uit voor zijn opvolger Ton de Bruyn en voor de andere mensen van het bestuur.

Ton aan het woord
Na Lau Lavooij betrad Ton de Bruyn het podium. Hij noemde niet alleen zijn eigen naam, maar vertelde ook wat meer over zichzelf en over zijn gezin. Zijn betrokkenheid bij Lokaal Steunpunt Mantelzorg is ontstaan doordat hij zelf mantelzorger werd voor zijn moeder. Toen zij naar Zorgcentrum St. Franciscus verhuisde, werd hij van mantelzorger weer ‘gewoon zoon’. Zoon was hij natuurlijk ook al, maar de zorg werd anders. Ton zet zich al enige tijd in voor het L.S.M. en neemt nu de voorzittershamer over.

Voorzittersboks
Het blijkt een spreekwoordelijke hamer. Een echte voorzittershamer was tijdens de Dag van De Mantelzorg namelijk niet aanwezig. Wel overlaadden Lau en Ton elkaar met complimenten. Ze gingen veelvuldig stralend met elkaar op de foto en gaven elkaar zelfs een ‘boks’. Behalve de boks van Ton ontving Lau Lavooij ook iets van wethouder Ariane Zwarts: een cadeaupakket. Ariane ontving van Lau op haar beurt ook weer complimenten, waarin hij haar bedankte voor de fijne samenwerking.

Niet alleen
Ziek ben je niet alleen. Die uitspraak deed Ton in zijn toespraak. Het is een korte uitspraak, maar wel één met een niet mis te verstane betekenis. Wanneer iemand zorg nodig heeft, moet iemand anders voor hem of haar zorgen. Er zijn verschillende manieren van zorgen, maar in welke gevallen gaat het nu eigenlijk om mantelzorg? Kortom, wat is een mantelzorger eigenlijk?

,,Het overkomt je’’, zo vertelt Ton over het mantelzorgen. Hij vervolgt:, ,Een mantelzorger is iemand die langere tijd onbetaald zorgt voor iemand in de naaste omgeving’’. Tot zo ver de omschrijving. Maar het gaat verder. Ton legt uit:, ,Wanneer mensen zich schuldig voelen wanneer ze het niet meer doen. Wanneer ze een grens over gaan. Zwarte sneeuw zien. Dan is er sprake van roofbouw’’.

Respijtzorg
Die roofbouw moet worden voorkomen., ,Mantelzorgers, wacht niet te lang, want als u om valt, is Leiden pas echt in last, ook voor uw naaste waarvoor u zorgt’’, aldus de hartenkreet van Lau Lavooij richting alle aanwezige mantelzorgers. De Dag van de Mantelzorg was een dag waarop zij konden ontspannen, maar na afloop ging iedereen weer naar huis, terug naar zijn of haar naaste. Terug om te zorgen. Wel wetend dat ze altijd kunnen rekenen op de steun van zowel de oude als de nieuwe voorzitter. En op alle anderen die van de L.S.M. deel uit maken.

Lau Lavooij vertelt dat hij zijn tijd als bestuurder en respijtzorger als een verrijking in zijn leven heeft ervaren. Het zal dan ook voor niemand een verrassing zijn dat hij bij het L.S.M. betrokken blijft als vrijwilliger/respijtzorger. Ook Lau’s echtgenote Jannie blijft binnen de organisatie actief. Wie denkt dat Lau na het neerleggen van zijn voorzittersfunctie vaker thuis zal zijn, heeft het mis. Lau is ook nog betrokken bij onder meer De Zonnebloem, Home of Good Hope en de PvdA. Collecteren voor de Hartstichting doet hij ook.

Nieuw bestuur
De nieuwe voorzitter Ton de Bruyn staat er niet alleen voor. Hij werkt binnen het bestuur samen met ‘uitmuntende’ secretaris Lya de Wee, penningmeester Kees Leijten, bestuurslid activiteiten Mia van Rooijen en bestuurslid Ton van Kuijk. Lau Lavooij laat de bestuurswerkzaamheden vol vertrouwen aan hen over. Ook heeft hij de afgelopen jaren, zo vertelt hij, als voorzitter met veel plezier samen gewerkt met Wil Michielsen en Jeanette van Enschot.


Dag van de Mantelzorg 2021

De Dag van de Mantelzorg is weer voorbij. Gelukkig hebben wij het kunnen vieren en hebben de corona-maatregelen ons niet in de weg gezeten. Wat is het een feest geweest! De mantelzorgers hadden er zin in en dat is goed terug te zien op de foto's: Mantelzorg Gilze Rijen Foto Archief.

We zaten dit jaar op twee locaties. Woensdag 10 november in De Boodschap in Rijen en vrijdag 12 november in De Schakel in Gilze. LSM is blij dat hiervoor is gekozen. Dat gaf meer ruimte en meer veiligheid.
De dag werd natuurlijk geopend door de voorzitter Lau Lavooij. Hij legde het voorzittershamertje neer met een terugblik op de 6 jaar dat hij "onze" voorzitter is geweest. Het stokje werd doorgegeven aan Ton de Bruijn. En daar hebben we ook alle vertrouwen in. Welkom Ton en veel succes maar vooral veel plezier in je functie.


Onze wethouder Ariane Zwarts reikte zowel in Rijen als in Gilze het eerste mantelzorgcompliment uit aan resp. Willem Post en Koos Faes, die beiden een prachtig verhaal hadden over hun mantelzorgtaken en hoe belangrijk het is om te ondersteunen.

De dagen waren heel ontspannend. Een mooi programma met muzikale bingo, oud hollandse spelletjes en de babbeltafel lieten mantelzorgers echt genieten. De lunch was ook verrassend. Geen broodjes maar een heerlijk stamppottenbuffet, bereid door Bij Wijze van Spijzen. Wederom een verrassing die erg werd gewaardeerd.
En na de lunch kwam 'Leuk Amusement' met een gezellig programma. De levensloop van oma werd verteld met ondersteuning van passende liedjes die ook luidkeels werden meegezongen. De stembanden zijn weer gesmeerd. De sfeer zat er heel goed in en de polonaise werd ingezet. Wat was het genieten!

Het Lokaal Steunpunt Mantelzorg kan terugkijken op fijne ontspannen en gezellige dagen. We zagen blije gezichten en opmerkingen als "o heerlijk zo'n dag", "ik heb er zo naar uitgekeken", "de coronacijfers liepen weer op en ik dacht als het maar niet weer wordt afgelast .........." die zinnen werden meer dan eens gezegd. En daar genieten wij, bestuur, consulenten en vrijwilligers van LSM, heel erg van.

Deze dag werd nog mooier gemaakt door de appelflappen en de verrassingstas van Jumbo Hapers en de kleurrijke aankleding door Bloemsierkunst de Roozelaar. Ook onze hoffotograaf Cor de Kok heeft alles weer heel mooi vast gelegd en Jack Michielsen zorgde belangeloos voor de spelletjes. Lieve mensen onze dank is heel groot!

Ook de gemeente Gilze en Rijen mogen we niet vergeten. Zij maken het mogelijk, door financiële ondersteuning, dat LSM kan bestaan en dit o.a. kan organiseren. Dat is echt uniek. Daarnaast voor iedereen nog een mooi compliment. Prima gemeente, ook voor de komende jaren rekenen we op u.

Maar ook aan deze mooie dagen kwam een eind. Met de verrassingstas in de hand konden de mantelzorgers terugkijken op geweldige dagen.


Uitslag RABO ClubsupportWij willen iedereen hartelijk bedanken voor het stemmen op Lokaal Steunpunt Mantelzorg Gilze en Rijen. Met dit bedrag hebben wij een steuntje in de rug bij het organiseren van de volgende Dag van de Mantelzorg. Bedankt!!

Compliment voor een mantelzorger

Willem Post in beeld

10 en 12 november wordt de Dag van de Mantelzorg gevierd in onze gemeente. Eenmalig gescheiden. Op woensdag in de Boodschap in Rijen en vrijdag is de Schakel in Gilze the place to be. Mantelzorgers worden een dag ontzorgd. Willem Post doet zijn verhaal over de zorg voor en het afscheid van zijn vrouw Nannie. Zijn motto is ‘ik kijk altijd vooruit.’ In ons gesprek kijken we ook terug.

Door: Ton de Bruyn


Communicatie via krabbeltjes
‘Komt Franka nog?’ Het is een van de briefjes die hij me laat zien. Het was een van de laatste zinnen die ze communiceerde voor haar overlijden, thuis. Ze was bang dat de mensen langs liepen en niet meer bij hen langskwamen. Franka was de bevriende overbuurvrouw, die natuurlijk nog langs kwam om afscheid te nemen. Willem Post raakt niet uitgepraat over zijn vrouw en de liefde die er tussen hen was. Na een eerder huwelijk dat mislukt was, liep hij tegen Nannie aan, meer dan 43 jaar geleden. Een verhuizing van Oosterhout naar Rijen, het huis waar hij nog steeds woont in de Memlingstraat. Zijn eigen levensverhaal begint in Hilversum en ook daarover kan hij boeiend vertellen. Willem is er nog steeds mee verbonden in cultureel opzicht; pas nog naar een tentoonstelling over Dudok geweest. Want ondanks zijn rouw en verdriet, wat regelmatig in zijn zinnen doorklinkt staat hij volop in het leven. Post: ‘ik heb altijd bij Curver gewerkt. Gereedschapsmaker en onderhoudsmonteur.’ Twee rechterhanden die hij nog steeds volop gebruikt. Maar ook zorgende handen. Dat bleek de laatste jaren wel.

Mantelzorger
Zijn vrouw Nannie had een slechte rug. Ze moest een korset gaan dragen en kon op een bepaald moment niet meer gewoon lopen. Het begon met een rollator, vervolgens kwam de rolstoel binnen, waar ze eerst vooral achterliep. De volgende stap was dat zij er in zat en hij erachter aan liep. Dit ging gepaard met zorg. Die nam grotere vormen aan toen ze een bultje bij de mond ontdekte dat open ging. Het bleek kanker te zijn, waarmee ze in eerste instantie bij een plastisch chirurg terecht kwamen. De gevoelloze stukken in haar gezicht werden steeds groter en hielden gelijke tred met hun zorgen. Ze kwamen bij verschillende dokters terecht, maar dit verliep moeizaam omdat corona er voor zorgde dat er nogal wat deuren gesloten bleven. In het Bredase ziekenhuis werd gezocht maar niet gevonden en toen kwamen ze in Rotterdam terecht. Inmiddels was het juli 2020 en de tumor bleek o.a. in de speekselklieren te zitten op een zodanige plaats dat operatie of bestraling niet mogelijk was. Chemotherapie zou enkel in beperkte mate levensverlengend zijn en daar kozen ze niet voor. Waar ze beiden wel voor kozen was dat Nannie tot haar dood thuis zou blijven wonen: Willem was de mantelzorger die dag en nacht voor haar klaar stond.

Van dag tot dag
Hij vertelt hoe zijn vrouw steeds meer leed en zorg nodig had. Omdat zich veel in het gezicht afspeelde, kon je er ook niet omheen. Het lijden was erg zichtbaar en voelbaar. Huisartsen en verpleging waren steeds vaker aanwezig en boden volgens Willem goede hulp. Ze maakten het mogelijk om een onmenselijke taak te vervullen en het mogelijk te maken dat ze thuis bleef. Daarnaast kregen ze veel hulp van Trijntje, hun nicht uit Utrecht. Post: ‘iedere dag maakten we weer een plan wat er ging gebeuren. Het begon met een dagelijks ommetje, maar langzamerhand moest ik alles overnemen.’ Zo werd hij tuinman, kok, boodschappenjongen en schoonmaker. Alles was ook mogelijk omdat hij het ervaarde als bewijs van hun onderlinge liefde. Daarnaast kon hij het ook niet zonder hulp. Ze hadden al langer huishoudelijke hulp van Toos en er kwam hulp bij in de persoon van ‘Toosje’ Verhulst. De laatste kwam als vrijwilliger vanuit het Lokaal Steunpunt Mantelzorg Gilze en Rijen en bood respijtzorg aan. Dit ging in nauw overleg met Anja Arkesteijn, mantelzorgconsulente van het LSM die hen regelmatig bezocht en oog en oor had voor de zorgen en de draagkracht van Willem als mantelzorger.

Respijtzorg
Een mooie term maar wat houdt het in? Willem: ‘Toosje kwam iedere vrijdagmiddag mijn vrouw gezelschap houden, een gesprek, rummikuppen en andere zaken tot de laatste week van haar leven. Dit gaf mij de gelegenheid mijn vrijwilligerswerk voor de NLGR, het onderhoud van een natuurgebiedje achter Spiridon -de mooiste plek van Rijen- te onderhouden met collega vrijwilliger Felix.’ Na het overlijden werd hij geïnformeerd over het gegeven dat hij nog gebruik mocht maken van de diensten van LSM en zo bleef hij in contact met Toos. Dit is intussen uitgegroeid tot een mooie vriendschap ontstaan vanuit mantelzorg. Willem vertelt gedetailleerd over de laatste weken die steeds moeizamer werden. Er stond een bed in de achterkamer en de laatste week kwam er ook nachtelijke zorg bij. ‘Alles ging kapot, ze kon moeilijk zien, steeds moeilijker praten en haar hele linkerkant was beschadigd. Het lijden werd ondragelijk. Medicatie werd steeds meer verhoogd en uiteindelijk leidde het tot het overlijden. Willem was er bij. Ook bij de verzorging daarna die op zijn uitdrukkelijke wens in huis gebeurde. Daarna een mooi afscheid, waar hij vol warmte over spreekt.

Rouwen en verder leven
Na een intense periode van rouw en verdriet, probeert Willem het leven weer op te pakken. In zijn geval betekent dat: niet te veel terugkijken maar altijd een dag verder kijken dan waarmee hij bezig is. Uiteraard wordt hij in zijn hele leefomgeving herinnerd aan zijn vrouw en hun leven: het interieur, haar kleurrijke handwerk aan de muren, de quilten, foto’s, het hoekje met haar spulletjes. Maar hij heeft bij voorbeeld actief deel genomen aan de Week tegen Eenzaamheid, is druk in de talententuin Floralia in Gilze, waar hij het gereedschap onderhoudt, de NLGR en hij werkt als vrijwilliger bij het VIP en begeleidt bij voorbeeld een jonge vrouw met kind. Ook overbuurvrouw Franka blijft hem steunen. ‘Even praten en elkaar in de ogen kijken.’ En ze helpt hem met naald en draad en de was. Zwaar probleem is momenteel de huishouding, de vraag om hulp en de trage reactie vanuit WMO. Maar Willem leeft door. Als amulet een handgemaakt sieraad om zijn nek. Een speciaal gesteente uit Nieuw Zeeland als blijvend teken van liefde. Gekregen van zijn Nannie. Een groot compliment voor Willem!

Verslag van de Najaarswandeling 2021

Dinsdag 28 september 2021

Als startpunt is gekozen het café de stad Parijs, waar Ton en Kees de 17 mantelzorgers en vrijwilligers stonden op te wachten om een wandeling te verzorgen op een plaats die minder bekend is in onze omgeving, genaamd Het Blok. Dat het terrein intens is gebruikt in de wereldoorlog is bijna niets meer van te zien, want het is dicht bebost en via smalle paadjes bereikbaar voor wandelaars.

Kees geeft aan wat we zo ongeveer kunnen verwachten en Ton begeleidt ons naar de gevaarlijke oversteek van de oude rijksweg, wat lukte door het verkeer attent te maken dat wij over wilden steken. Na zo`n vijftig meter is in het bos een schuilkelder bewaard gebleven waar je in kan kijken, maar Willem haalt ons naar de achterkant van het gebouw waar een zeldzame tongvaren te bewonderen is op het dak van de schuilkelder. Verderop wandelen wij naar een kruispunt waar de verkeerde weg wordt genomen en wij, na enig rondstappen, weer terecht komen op een eerder gewandeld stuk van het terrein. Daar de goede weg gekozen en komen terug op de rijksweg. Via stoplichten komen wij terecht in een ander deel van Het Blok waar veel bomen geplaatst zijn die voorzien zijn van naambordjes met namen van overleden mensen, een mooi open gebied met veel uitzicht naar de basis die hier dichtbij is.

Na ongeveer anderhalf uur stappen op de mooie wandeling zijn wij terug bij het café waar onze plaatsen gereserveerd zijn om de dorst te lessen en een lekker stuk appeltaart te genieten bij gezellig natafelen, waar van alles besproken wordt met elkaar, het was een fijne beleving.

Dank aan de mantelzorg begeleiders voor de onvergetelijke mooie uurtjes.

Een wandelaar.

(Overige foto's staan op de fotopagina)


Zorgen over geld?

De gemeente Gilze en Rijen is nu ook aangesloten bij Geldfit. Steeds meer mensen zoeken hulp bij geldzorgen. In Nederland heeft 1 op de 5 mensen moeite om iedere maand de rekeningen te betalen. De kans is groot dat jij mensen kent die zich zorgen maken over geld. Of misschien ben je zelf op zoek naar advies.

De anonieme test op www.geldfit.nl helpt om financieel fit te blijven óf te worden. Aan de hand van enkele korte vragen geven we je inzicht in hoe je ervoor staat. Je ontvangt tips en krijgt een overzicht waar je in je eigen woonplaats terecht kunt voor hulp. Ook kan je voor hulp bellen met telefoonnummer 0800-8115.


Koninklijke Onderscheiding Jannie Lavooij


Onze vrijwilligster Jannie Lavooij heeft vandaag, maandag 26 april 2021, uit handen van burgemeester Derk Alssema de Koninklijke Onderscheiding 'Lid in de Orde van Oranje Nassau' mogen ontvangen.
Naast vrijwilligster van Lokaal Steunpunt Mantelzorg was/is zij ook actief als vrijwilligster bij de Verkeersbrigade in Gilze, Buurtvereniging De Locht in Gilze, de Zonnebloem en de Seniorenvereniging.

Met een mooie smoes heeft Lau Lavooij, onze voorzitter en Jannie’s echtgenoot, ervoor gezorgd dat Jannie er goed uitzag voor dit feestelijke moment. Zij was dan ook totaal verrast toen de burgemeester aan de deur kwam.
Ook is zij vanmorgen op het plein voor haar huis toegezongen door de buurtvereniging, bestuur en consulenten van LSM en andere aanwezigen. Namens het Lokaal Steunpunt Mantelzorg heeft bestuurslid Mia aan Jannie een mooie orchidee en een cadeaubon overhandigd.
  

   

Keukentafelgesprek

Als je partner, (schoon)ouder, kind, vriend of buur hulp aanvraagt bij de gemeente, dan vindt een keukentafelgesprek plaats. Wat is jouw rol als mantelzorger in dit gesprek en hoe kan je je voorbereiden? Het gaat om hulp en voorzieningen in huis of in je omgeving, om zelfredzaam te zijn en om mee te kunnen doen aan de samenleving. Het gaat dus niet om medische zorg.

“Met wie wordt het ‘keukentafelgesprek gevoerd?”
“Wat wordt er besproken tijdens dit gesprek?”
“Hoe kan ik me voorbereiden op het gesprek?”

Via onderstaande link vind je 8 praktische tips voor het voeren van een goed ‘keukentafelgesprek’.

Voorbereidingsvragen-keukentafelgesprek_1579621613.pdf

Op de site van mantelzorg.nl vind je ook veel informatie met filmpjes over het ‘keukentafelgesprek’.