Wet Langdurige Zorg

’24 uurszorg, in een instelling of thuis?’
 
Lokaal Steunpunt Mantelzorg met prima Themabijeenkomst Wet Langdurige Zorg 
 
Sinds 1 januari 2015 is de Wet Langdurige Zorg (WLZ) van kracht. Deze wet is een opvolger van de AWBZ. Onder deze nieuwe wet vallen verpleging en verzorging, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Op dinsdag 11 oktober heeft mevrouw Riek Ansems van Zorgbelang en regiocoördinator van "Zorg Verandert” vele vragen beantwoord en voor verduidelijking gezorgd in het oerwoud van regels met betrekking tot de WLZ. 
 
De Wet Langdurige Zorg
De Wlz biedt u keuzevrijheid in de leveringsmogelijkheden van uw zorgvraag. U kunt als cliënt mede uw eigen regie bepalen. Ook is het zorgplan wettelijk verankerd en er is ruimte voor maatwerk. Daarnaast is de cliëntondersteuning eveneens wettelijk verankerd en kunt u daar gratis gebruik van maken als u er niet zelf uit komt.De vorm en de mogelijkheden van de Wlz, zoals een VPT (Volledig Pakket Thuis), een MPT (Modulair Pakket Thuis) en het PGB (Persoons Gebonden Budget) werden uitgebreid besproken en door mevrouw Ansems toegelicht.
Wie kan er gebruik van maken?
De Wet Langdurige Zorg is er voor mensen die een blijvende 24 uurs intensieve nabije zorg en toezicht nodig hebben. Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) neemt uw aanvraag in behandeling, neemt een besluit en afhankelijk hiervan komt u met het zorgkantoor tot een passende zorgverlening.
Wie kan mij ondersteunen?
Elke gemeente heeft geregeld dat er onafhankelijke cliënt-ondersteuners zijn om u met uw zorgvraag te helpen en te begeleiden. Daarnaast zijn er organisaties als MEE en Zorgbelang die u hierbij gratis helpen met betrekking tot de Wet Langdurige Zorg.Het belang van de onafhankelijke ondersteuning is dat zij uw positie als cliënt versterken en samen met u weloverwogen keuzes maken. Zij kunnen uw hulpvraag verduidelijken en helpen met het opstellen van een persoonlijk plan. Daarna kijken zij met u naar een passende zorgaanbieder. Ook bij het opstellen van een zorgplan wordt u geholpen. Daarnaast kunnen de cliëntondersteuners u informeren over uw rechten en eventueel bemiddelen bij problemen.
Wat staat er in een persoonlijk plan?
In een persoonlijk plan geeft u aan wat u belangrijk vindt en wat u wilt bereiken of veranderen in uw leven.Ook kunt u aangeven welke zorg en ondersteuning u denkt nodig te hebben. Ook de wijze waarop u vindt dat uw PGB moet worden ingezet kunt u hierin aangeven.
Wat staat er in een zorgplan?
In een zorgplan staan afspraken wat het doel is van de zorg en hoe dat doel bereikt wordt. Ook uw eigen inbreng wordt hierin beschreven en wat eventuele familie of anderen hieraan kunnen bijdragen. Daarnaast worden zaken als het aanspreekpunt, hoe u uw leven wenst in te richten, wanneer de zorgaanbieder niet voldoet en evaluatie van uw zorgplan, hierin vastgelegd. Advies van mevrouw Ansems is om dit zo concreet mogelijk op te schrijven.
Lokaal Steunpunt Mantelzorg
Kortom een waardevolle bijeenkomst waar heel veel vragen zijn beantwoord en verduidelijkingen zijn gegeven aan de aanwezigen. Bent u ook mantelzorger en u wilt graag wat meer horen over onze vormen van ondersteuning, waaronder mogelijkheden om u wat te ontlasten van uw zorgtaken, neem dan contact op met onze consulenten voor een intakegesprek. Het telefoonnummer is 0630858182 of stuur een bericht naar het e-mailadres mantelzorggilzerijen@gmail.com De consulenten, Anja Arkesteijn of Sandra Maas, nemen dan contact met u op. U hoeft er niet alleen voor te staan.