Vrijwilligers houden mantelzorgers op de been


Mantelzorgers in Gilze en Rijen hoeven
er niet alleen voor te staan 
 
Dit interview is de weergave van een gesprek met mevrouw Annemarie Hermans – Janssen over haar ervaringen met respijtzorg. Door het Lokaal Steunpunt Mantelzorg (LSM) Gilze en Rijen wordt gratis respijtzorg verleend ter ontlasting van de mantelzorger in de vorm van een dagdeel per week of per 2 weken door een vrijwilliger. Tijdige inzet van een vrijwilliger geeft de mantelzorger de mogelijkheid even onbezorgd iets voor zichzelf te doen en kan daarmee de kans op overbelasting voorkomen.Annemarie is mantelzorger geweest voor haar man die helaas kortgeleden is overleden.  Zij wilde graag meewerken aan dit interview om haar ervaringen met respijtzorg te delen, omdat het voor veel mantelzorgers en zorgvragers van groot belang is en toch lastig is om die stap te zetten.  
 
1.      Hoe heeft u de stap genomen om te ervaren wat respijtzorg is?
De stap was best wel lastig. Je stelt je huis open en weet niet wat je te verwachten hebt in het begin maar er moest gewoon een oplossing gevonden worden. Ik heb van respijtzorg gelezen in het Gilze-Rijens krantje en een vrijwilliger hierover gesproken. Ik heb dit met mijn man besproken en samen hebben wij de stap gezet om contact op te nemen met de consulente en eens te luisteren naar wat het inhoudt en hoe dit dan verder gaat. Ik heb contact gehad met consulente Sandra en met zijn drieën hebben wij een fijn gesprek gehad. Vooraf hebben wij een kennismakingsgesprek gehad met de respijtzorger om te kijken of er een klik zou zijn. Hierna is zij voor de vrijdagmorgen ingezet. 
 
2.      En als je er nu op terugkijkt vond je het dan moeilijk om de zorg even los te laten voor die ochtend.
Ik moest er wel even over nadenken of wij, naast alle andere zorg die al iedere dag binnenkwam, voor weer iemand ons huis wilden openstellen. En je was er ook zelf niet bij. Wilde ik dat wel. Toen het gesprek eenmaal geweest was, was het goed. Ik heb er niet meer over getwijfeld. Ik ging weg en de respijtzorger nam de zorg over. Je had wel zoiets als dat maar goed gaat en als die twee het maar samen kunnen vinden. En dat bleek wel dat dat het geval was. Er was een hele fijne klik. 
 
3.      En wat heeft het nu uiteindelijk voor u zelf betekend?
Het gaf rust in mijn hoofd en ruimte om een paar uur iets voor mezelf te doen. Ik had dat ook echt nodig. Ik ging altijd zwemmen en als er geen zwemmen was ging ik gewoon even naar mijn broer om koffie te drinken. Ik had nu de ruimte en kon met een gerust hart de zorg voor mijn man even loslaten. 
 
4.      Wat vond de zorgvrager ervan dat er iemand bij hem in huis kwam?
Er was al vanaf de eerste keer een klik. Hij zag ook wel dat het voor mij heel fijn was. En er kwamen al zoveel mensen over de vloer dus eentje meer of minder maakte hem niets uit. Hij vroeg wel: "En als het nu niet gaat en dan?”.  "Dan zeggen we dat gewoon en stopt het.” Het moest voor mijn man ook leuk zijn om met iemand anders te praten. Je zorgvrager betrekken in het gesprek over respijtzorg is dus heel goed. Hij was al over heel veel zaken de regie kwijt dus is het belangrijk dat de zorgvrager mee mag bepalen. Respijtzorger/vrijwilliger vult aan dat zij merkte wanneer hij rust nodig had of even wilde slapen. Dan liet ze dat ook gebeuren. Op andere momenten hebben we mooie gesprekken gehad en best nog veel lol. Mij was verteld hoe ik hem kon helpen. Bovendien was hij heel duidelijk in wat hij wel en niet wilde en dat is voor de respijtzorger ook heel fijn.  
 
5.      Hoe heeft u het als mantelzorger ervaren dat de vrijwilliger er was?
Het ging heel goed. Ik zag al snel dat het goed zat. Er zijn afspraken gemaakt wat te doen als er snel hulp nodig was. Daar was ook duidelijkheid over naar elkaar. Ik hoefde me even niet druk te maken en dat was echt heel fijn. 
 
De Consulente heeft met mantelzorger, zorgvrager en respijtzorger/vrijwilliger besproken wat er verwacht mocht worden van de respijtzorger en met name wat alle partijen daarvan vinden om het tot een succes te maken. Mantelzorger: Het is zo fijn dat je het in volle vertrouwen los kunt laten. 
 
6.      Als u wist wat u nu weet had u dan eerder de aanvraag voor respijtzorg gedaan?
Jazeker, je laat het oplopen tot het eigenlijk niet meer kan. En dat is gewoon niet goed. Dat moet je niet doen. De laatste jaren was het alleen maar 24 uur per dag zorgen en dan raak je aan het einde van je latijn. En dat moet je nu net zien te voorkomen. Er moet wel iemand zijn die dat tegen je zegt. Want jouw insteek is toch "for better and for worse” zo zijn wij in ieder geval het huwelijk in gegaan. Maar op een gegeven moment kan je het niet meer alleen dat moet je dan inzien. Mijn zoon heeft daar heel veel aan bijgedragen zowel in de zorg maar ook om mij/ons hierop te wijzen. Daarnaast hebben mijn kinderen ook recht op hun eigen leven. 
 
7.      Wat zou u tegen andere mantelzorgers willen zeggen over respijtzorg?
Na deze ervaringen denk ik alleen maar dit had ik eerder moeten doen. Het gaf mij zoveel rust en een stukje eigen ruimte. Mijn advies aan mantelzorgers is dan ook: Als je geen rust meer hebt, als er geen moment meer voor jezelf is en je altijd je voelsprieten hebt staan op degene waar je voor zorgt ben je al te laat met het vragen van hulp.  Doe het dus eerder en vraag hulp.Wat je gaat doen tijdens de tijd, die je voor jezelf door de inzet van respijtzorg krijgt, maakt niet uit. Als het maar belangrijk is voor jezelf. 
 
8.      Wat is je eerst opkomende woord of zin richting mantelzorgers.
Zorg eerst goed voor je zelf want anders kun je nooit goed voor een ander zorgen en dat merk je vaak te laat. Dus zorg dat je jezelf niet voorbijloopt. 
 
9.      Heeft u nog tips waar LSM zich, wat respijtzorg aangaat, in kan verbeteren.
Ik zou het niet weten. Ik heb het hele traject van begin tot het einde als heel positief ervaren. Het is jammer dat ik dat niet eerder heb geweten en jammer dat de meeste mensen het niet weten. Ik vraag zelf vaak aan mensen: "Weten jullie dat er respijtzorg bestaat” en dat de meeste mensen dan niet weten wat het is. Dat is toch eeuwig zonde.  
 
Consulente.
Het is vooral de bedoeling dat de mantelzorger maar ook de zorgvrager ervan overtuigd raken dat ze er beiden baat bij hebben. Heel veel mensen denken ook dat het geld kost. Dat is wel een dingetje waardoor ze veel te lang wachten. Maar respijtzorg bij Lokaal Steunpunt Mantelzorg is gewoon gratis. 
 
Respijtzorger:
Wat is jouw ervaring met respijtzorg. Wat vind jij ervan. Is het overal even gemakkelijk? Hoe zit jij daarin.
Ik heb eigenlijk nog nooit met iemand moeite gehad. Ik heb heel wisselende mensen gehad van mensen met dementie tot mensen met ernstige lichamelijke zorgklachten. Je weet vooraf wat mensen mankeren en dat was altijd heel wisselend. Belangrijk is wel dat je vriendelijk blijft. En als je dat niet wil moet je er niet aan beginnen. Het gaat om degene waar je bent. Je moet je dus even ten dienste stellen van. Het gaat niet om jou maar om degenen waarbij je bent. 
 
10.  Heb je het gevoel dat je van meerwaarde bent.
Jazeker. Dat krijg ik zeker terug en het geeft je heel veel voldoening. Het vertrouwen moet wel groeien.  
 
11.  Heb jij nog ideeën hoe dit verder te verbeteren.
Nee, ik heb een goed gevoel over de manier hoe wij hier invulling aan geven. 
 
Hartelijk dank
Het bestuur van het Lokaal Steunpunt Mantelzorg dankt Annemarie Hermans-Jansen, Zus de Leeuw en Sandra Maas hartelijk voor hun medewerking aan dit openhartige interview. Hopelijk draagt dit ertoe bij dat mantelzorgers in Gilze en Rijen weten dat ze er niet alleen voor staan en tijdig hulp vragen. Contactadres LSM secretariaatmantelzorg@gmail.com
NB Mantelzorgers die over de mogelijke inzet van een vrijwilliger/respijtzorger met een van onze consulenten een afspraak willen maken, mail naar mantelzorggilzerijen@gmail.com of bel met 06 3085 8182. Mantelzorgers die langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week mantelzorg verlenen en nog geen gratis(!) lid zijn van het Lokaal Steunpunt Mantelzorg Gilze en Rijen, kunnen zich ook via hetzelfde mailadres of telefoonnummer aanmelden.