Thema-avond nalatenschap

Veel belangstelling bij thema-avond
nalatenschap
Heldere presentatie notaris bij
Lokaal Steunpunt Mantelzorg 
 
Veel belangstellende mantelzorgers en familieleden waren aanwezig op woensdagavond 21 februari in De Schakel in Gilze bij de presentatie over ‘nalatenschap’ van het Notariskantoor Bolscher&Smits uit Baarle-Nassau. Op een begrijpelijke manier werd aandacht besteed aan diverse aspecten die daarbij komen kijken, zoals de volmacht, een nu-voor-later volmacht, het levenstestament, een wilsverklaring rond het levenseinde en belastingvrij schenken. Voor de aanwezigen een uiterst zinvolle en verhelderende avond. 
 
Eerste thema-avond 2018
In zijn welkomstwoord schetste voorzitter Lau Lavooij nog kort de activiteiten van het Lokaal Steunpunt Mantelzorg Gilze en Rijen. Naast gezellige uitjes met de high tea van de nieuwjaarsreceptie nog vers in het geheugen, versterken lotgenotencontacten, het bieden van respijtzorg en themabijeenkomsten het gevoel bij de mantelzorger er niet alleen voor te staan. Zo ook deze eerste thema-avond in 2018 over hoe je de regie tijdig in handen kunt nemen en houden bij tere onderwerpen rond wilsonbekwaamheid en levenseinde.  
Als het later niet meer kan
Op een prettige wijze en in Jip en Janneke taal ging notaris Sander Smits ondersteund door kandidaat-notaris Kimm van Gestel nader in op de mogelijkheden die er zijn om "nu uw zaken te regelen voor als het later niet meer kan”. Zoals de nu-voor-later-volmacht. De gevolmachtigde is vaak een partner en/of de kinderen, maar ook een goede vriend of professional is mogelijk. Het regelen hiervan is van groot belang en alleen mogelijk als u zelf nog in staat bent om zelfstandige beslissingen te nemen.Ook het testament kwam aan de orde met aandachtspunten als het uitstellen en/of besparen van erfbelasting, de uitsluitingsclausule waarbij voorkomen wordt dat degene die geërfd heeft de erfenis moet delen met de ex-partner na scheiding, het aanstellen van een executeur, andere erfgenamen aanwijzen e.d.Tijdens de presentatie werd er veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen aan de notaris. Zo ook een actuele vraag over het vastleggen en respecteren daarvan van de wens(en) van een donor.
Schenken
In de pauze met een tweede kopje koffie of thee werd er onderling heel wat uitgewisseld en gingen diverse mensen persoonlijk te rade bij de notaris. Ook dat leverde nog diverse vragen op die door de notaris behandeld werden na de pauze, waarin hij nog uitgebreid inging op het schenkingsrecht. Hierbij werd aan de hand van een uitgereikt overzicht duidelijk uitgelegd wat de erf- en schenkbelasting inhoudt, wat de vrijstellingen zijn en hoe je daar mee om kunt gaan. NB Kijk ook eens op de website van het Lokaal Steunpunt Mantelzorg met nadere informatie over de onderwerpen die aan de orde zijn geweest: www.mantelzorggilzerijen.nl
Levendige avond
Na afloop werd door de voorzitter geconcludeerd dat dit thema duidelijk in een behoefte voorzag en op een goede en duidelijke wijze voor het voetlicht was gekomen. En dat het zeker zinvol is om te kijken naar de mogelijkheden hieraan individueel inhoud te geven. Ondanks de wellicht toch voor sommigen beladen onderwerpen was het door de toegankelijke presentatie en de betrokken aanwezigen een levendige avond geworden. Een dankjewel en een kleine attentie voor de notaris en kandidaat-notaris werd onderstreept met een hartelijk applaus van de aanwezigen die kunnen terugkijken op een informatieve en zinvolle bijeenkomst.  
Contact
Het Lokaal Steunpunt Mantelzorg Gilze en Rijen zet zich ook in 2018 weer volop in voor lotgenotencontacten, voor leuke en leerzame activiteiten en respijtzorg voor de mantelzorgers. Om te noteren, de eerstvolgende themabijeenkomst gaat over respijtzorg en is op dinsdagmiddag 3 april in De Boodschap en op 1 mei gaan we op stap met de Museum Plus Bus. Hierover komt nog nadere informatie.
NB Mantelzorgers die meer dan 8 uur per week mantelzorg verlenen en ook gratis lid willen worden van het Lokaal Steunpunt Mantelzorg Gilze en Rijen, mail naar mantelzorggilzerijen@gmail.com of bel met 06 3085 8182