Thema-avond ďMantelzorg en FinanciŽnĒ

Lokaal Steunpunt Mantelzorg nodigt u uit
Thema-avond "Mantelzorg en Financiën”
 
Woensdagavond 10 mei a.s. organiseert het Lokaal Steunpunt Mantelzorg (LSM) Gilze en Rijen in samenwerking met de gemeente Gilze en Rijen een thema-avond over "Mantelzorg en Financiën”. Iedereen die hier mee te maken heeft en graag meer wil weten over de financiële regelingen die gelden in onze gemeente, is van harte welkom in De Schakel In Gilze. Aanvang 19.30 uur. 
 
Wegwijs
Het is voor heel veel mensen niet makkelijk om wegwijs te worden in de vele landelijke en lokale wet- en regelgeving als je daarvan afhankelijk bent. Dat geldt zeker voor mantelzorgers, die vaak al meer dan genoeg aan hun hoofd hebben bij de dagelijkse zorg voor hun naaste. Het LSM wil hierin de mantelzorgers ondersteunen en de gemeente werkt daaraan graag mee. Daarom komen op deze avond de verschillende inkomensondersteunende regelingen aan de orde en worden deze ook bekeken vanuit de WMO, mede aan de hand van de inkomenskaart van Gilze en Rijen. 
 
Uw belang
Eigenlijk een bijeenkomst om niet te missen. Speciaal gepland op een avond om ook de werkende mantelzorgers en aanverwanten in de gelegenheid te stellen hierbij aanwezig te zijn. Wilt u als mantelzorger graag iemand meenemen, dan is hij of zij natuurlijk ook van harte welkom. Het is echt  belangrijk dat iedereen die hiermee te maken heeft op de hoogte is van de regelingen en de mogelijke consequenties daarvan. Natuurlijk is er ook volop ruimte om vragen te stellen. Maak gebruik van deze mogelijkheid om verduidelijking te krijgen op voor u belangrijke punten. Het is in uw belang! 
 
Aanmelden
We heten u op woensdag 10 mei a.s. graag welkom in De Schakel, Kerkstraat 104 in Gilze. Aanvang 19.30u tot uiterlijk 22.00u. Om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, zien we graag dat u zich aanmeldt. U kunt bellen met onze secretaris, Lya de Wee, tel.nr. 0161-227680 of mail secretariaatmantelzorg@gmail.com 
 
Heeft u nog vragen?
Bent u ook mantelzorger voor meer dan 8 uur in de week en u wilt graag wat meer horen over het Lokaal Steunpunt Mantelzorg Gilze en Rijen en onze mogelijkheden, neem dan contact op met onze consulenten Anja Arkesteijn en Sandra Maas. Tel. 06-30858182 of e-mail mantelzorggilzerijen@gmail.com
U hoeft er niet alleen voor te staan!