Subsidieovereenkomst

Subsidieovereenkomst met gemeente
 
Lokaal Steunpunt Mantelzorg mag rekenen op meerjarige financiële ondersteuning
 
 
Tot 1 januari 2020 is tussen de Gemeente Gilze en Rijen en het Lokaal Steunpunt Mantelzorgeen subsidieovereenkomst overeengekomen. Een meerjarensubsidie die bijdraagt aan het waarborgen van de continuïteit van de ondersteuning van mantelzorgers. De ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst, met voorwaarden en richtlijnen, heeft onlangs plaatsgevonden.
 
 
Waardering
Sinds mei 2005 is het Lokaal Steunpunt Mantelzorg (LSM) actief in onze gemeente en is uitgegroeid tot een organisatie die niet meer weg te denken is in onze gemeenschap. Door het gemeentebestuur werd het vrijwilligersinitiatief van destijds al snel gewaardeerd met een subsidie. En het is nog steeds een organisatie van betrokken en gemotiveerde vrijwilligers, ondersteund door professionele beroepskrachten. Het doel is helder: het ondersteunen en ontzorgen van mantelzorgers door het bieden van lotgenotencontacten, ontspanning en respijtzorg. Hierdoor kan de mantelzorger wat ontlast worden en op de been blijven. Het besef er niet alleen voor te staan, is daarbij van groot belang!
 
Meerjarensubsidie
In de loop der jaren kwamen er steeds meer mantelzorgers bij en bleek er steeds meer behoefte aan ondersteuning. Inzet van professionals daarbij bleek onmisbaar. De gemeente liet zich niet onbetuigd en subsidieerde de loonkosten van aanvankelijk een consulente voor 12 uur per week, inmiddels opgelopen tot 28 uur voor twee consulentes. Naar verwachting zal het aantal mantelzorgers door de vergrijzing nog meer toenemen en wordt daarmee ook de druk op de capaciteit hoger. In de meerjarensubsidie wordt hiermee rekening gehouden door jaarlijks een uur extra te ramen.
 
Ondertekening overeenkomst
Op donderdag 21 juli jl. heeft de ondertekening van de overeenkomst in het gemeentehuis plaatsgevonden. Wethouder Ariane Zwarts namens de gemeente en voorzitter Lau Lavooij namens het LSM zetten hiertoe de benodigde handtekeningen. Hierna sprak onze voorzitter zijn dank uit voor de wijze waarop de gemeente toekomstgericht heeft meegedacht in het inhoud geven aan de meerjarige subsidieovereenkomst. Het LSM voelt zich daardoor gewaardeerd en gemotiveerd om de zo noodzakelijke ondersteuning van de mantelzorgers met verve voort te zetten.
 
 
Wanneer bent u mantelzorger.
U bent mantelzorger als u 8 uur per week, langer dan 3 maanden voor een chronische zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, familielid, vriend of kennis zorgt. Voorwaarde is wel dat de zorgvrager, degene waarvoor u dus zorgt, in de gemeente Gilze en Rijen woont.
 
Heeft u nog vragen??
Bent u ook mantelzorger en u wilt graag wat meer horen over onze mogelijkheden om u wat te ontlasten van uw zorgtaken, neem dan contact op met onze consulenten voor een intakegesprek. Het telefoonnummer is 0630858182 of stuur een bericht naar het e-mailadres mantelzorggilzerijen@gmail.com
De consulenten, Anja Arkesteijn of Sandra Maas, nemen dan contact met u op. U hoeft er niet alleen voor te staan.
Zie voor meer informatie ook onze website www.mantelzorggilzerijen.nl
 
              
                                                                    Afbeelding invoegen