Specsavers Goede Doelen

Specsavers Goede Doelen Actie.
 
Lokaal Steunpunt Mantelzorg
ontvangt donatie uit het Specsavers fonds. 
 
Eind 2016 heeft het Lokaal Steunpunt Mantelzorg Gilze en Rijen zich aangemeld om in aanmerking te komen voor financiële steun van de ‘Stichting Specsavers Steunt’. Dat is een positieve uitslag geworden en na één jaar is, vrijdag 22 maart, een cheque met een heel mooi bedrag overhandigd.  
 
Specsavers goede doelen actie.
Specsavers heeft sinds 2010 een Stichting die goede doelen van lokale organisaties ondersteunt.  Iedere aangesloten winkel doneert, per verkochte bril of hoortoestel, een bepaald bedrag aan deze stichting. Een jaar lang wordt er dan gespaard en na dat jaar wordt dit bedrag overhandigd aan de organisatie die hiervoor is uitgekozen. Voorwaarde is wel dat de organisatie een bijdrage levert aan de samenleving. 
 
LSM winnaar
Met een aanvraag bij deze stichting wordt door Specsavers als eerste bepaald of er voldaan wordt aan de voorwaarde. Daarna wordt bekend gemaakt voor welke 3 goede doelen Specsavers gekozen heeft en dan kan het stemmen beginnen. In 2016 was Lokaal Steunpunt Mantelzorg (LSM) Gilze en Rijen een van de 3 gekozen doelen. Door middel van een maand lang digitaal stemmen, met dank aan al onze stemmers, is LSM als winnaar uit de bus gekomen. En uiteraard waren wij daar heel blij mee. 
 
Spaarronde.
De spaarronde startte in januari 2017 en sloot 31 december van datzelfde lopende jaar. Het blijft dan spannend welk bedrag er dan uit de bus gaat komen. In februari 2018 kreeg het Lokaal Steunpunt Mantelzorg bericht van de mooie opbrengst die ons ten deel was gevallen. 
 
Overhandiging cheque
Vrijdag 23 maart jl. kregen Wil Michielsen (penningmeester) en Lya de Wee (secretaris) van het Lokaal Steunpunt Mantelzorg uit handen van de heren Fabian Klootwijk, retail- en optiekpartner Specsavers en Joost Heemskerk, optometrist en optiekpartner Specsavers, een cheque ter waarde van € 1291,95. Een prachtig bedrag dat zeker ten goede gaat komen aan onze mantelzorgers. 
 
Dank
Het bestuur van het Lokaal Steunpunt Mantelzorg dankt Specsavers voor dit bijzonder mooie gebaar en vindt de betrokkenheid bij lokale organisaties een mooie en toegevoegde waarde van hun organisatie.    
Contactadres LSM secretariaatmantelzorg@gmail.com 
 
NB Mantelzorgers die meer dan 8 uur per week mantelzorg verlenen en ook gratis lid willen worden van het Lokaal Steunpunt Mantelzorg Gilze en Rijen, mail naar mantelzorggilzerijen@gmail.com of bel met 06 3085 8182 
 
Afbeelding invoegen