Ontmoeten, ontspanning en ondersteuning

 
 
Wat kan het Lokaal Steunpunt Mantelzorg voor u betekenen.
 
 
 
In Gilze en Rijen bestaat al vele jaren het Lokaal Steunpunt Mantelzorg. Een organisatie van vrijwilligers, ondersteund door professionals, die zich vooral richt op het ondersteunen van mantelzorgers en hun zorgvragers. In velerlei opzicht, zoals hulp bij het oplossen van zorgvragen, het bieden van ontspanning door middel van themabijeenkomsten en ontspannende activiteiten en niet te vergeten het "ontzorgen” van de mantelzorger door bijvoorbeeld het verlenen van respijtzorg door onze vrijwilligers.
 
Ontspanning voor de mantelzorger
Als Lokaal Steunpunt Mantelzorg zorgen wij voor de broodnodige ontspanning door bijeenkomsten te organiseren in de vorm van een thema of een activiteit met het uiteindelijke doel lotgenoten met elkaar in contact te brengen en hen een paar uurtjes ontspanning aan te bieden. Het is belangrijk dat mantelzorgers, af en toe, een time-out nemen. Goed voor jezelf zorgen is een voorwaarde om ook goed voor een ander te kunnen zorgen. Het Lokaal Steunpunt Mantelzorg wil er alles aan doen om hier, op welke manier dan ook, aan mee te werken.
Bij alle activiteiten die het Lokaal Steunpunt Mantelzorg organiseert is er tenminste altijd 1 consulent aanwezig. Dat dit nodig is wordt iedere keer weer bewezen. Mantelzorgers pakken ook deze momenten aan om op een "informele” manier hun zorg of vraag te bespreken en gebruik te maken van de capaciteiten en kwaliteiten van de professional.
 
 
Respijtzorg.
Buiten de activiteiten heeft het Lokaal Steunpunt ook de mogelijkheid vrijwilligers in te zetten voor respijtzorg. Tijdens een intakegesprek met de consulente wordt u duidelijk gemaakt wat het Lokaal Steunpunt Mantelzorg voor u kan betekenen. Respijtzorg is een tijdelijke inzet van een vrijwilliger voor bijvoorbeeld één dagdeel in de week om even wat ruimte te geven aan de mantelzorger.
De vrijwilligers worden begeleid en ondersteund door onze beroepsconsulenten. Respijtzorg is dus géén structurele oplossing. Wij kunnen wel door deze inzet zorgen dat er weer wat rust komt om dan vervolgens met onze beroepsconsulenten te kijken naar nieuwe mogelijkheden voor de lange termijn.
 
 
Wanneer bent u mantelzorger.
U bent mantelzorger als u 8 uur per week, langer dan 3 maanden voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, familielid, vriend of kennis zorgt. Voorwaarde is wel dat de zorgvrager, degene waarvoor u dus zorgt, in de gemeente Gilze en Rijen woont.
 
Heeft u nog vragen??
Bent u ook mantelzorger en u wilt graag wat meer horen over onze mogelijkheden neem dan contact op met onze consulenten voor een intakegesprek. Het telefoonnummer is 0630858182 of stuur een bericht naar het e-mailadres mantelzorggilzerijen@gmail.com
De consulenten, Anja Arkesteijn of Sandra Maas, nemen dan contact met u op. U hoeft er niet alleen voor te staan.
Zie voor meer informatie ook onze website www.mantelzorggilzerijen.nl
 
                               Afbeelding invoegen                       Afbeelding invoegen