Niet Aangeboren Hersenletsel

Openbare bijeenkomst onder deskundige leiding
Lokaal Steunpunt Mantelzorg organiseert
middag over Niet Aangeboren Hersenletsel 
 
... harde klap op het hoofd, val van de trap, botsing in het verkeer, hersenbloeding, herseninfarct, hartstilstand, zuurstofgebrek, hersenvliesontsteking, hersentumor...Als gevolg van een dergelijk voorval kan er sprake zijn van hersenletsel. Hersenletsel kan zorgen voor ingrijpende veranderingen in het leven van de persoon zelf en de naaste omgeving. Hierover wordt onder deskundige leiding het gesprek aangegaan op woensdagmiddag 22 februari 2017 van 13.30u tot 16.00u in De Boodschap in Rijen.  
 
Hersenletsel en dan......
Hersenletsel is meestal aan de buitenkant niet te zien, waardoor de gevolgen vaak niet zo ernstig lijken. Maar als het dagelijkse leven weer wordt opgepakt, blijken er soms toch problemen te zijn. Een studie voortzetten of het werk hervatten gaat dan niet zomaar.Er is in dit geval sprake van een breuk in de levenslijn: dit wil zeggen dat er een situatie is van vóór het hersenletsel en een situatie van ná het hersenletsel. Je ervaart dat alles wat voorheen vanzelfsprekend was en dat nu niet meer is.
Eenmaal thuis
Je partner, familielid of goede vriend heeft hersenletsel. Dat is niet makkelijk, ook niet voor jou als mantelzorger. De relatie verandert, vrienden weten niet goed hoe ze ermee om moeten gaan en thuis is alles anders.
Na opname in het ziekenhuis, of revalidatiecentrum en verpleeghuis, keert het grootste gedeelte van de mensen met hersenletsel terug naar huis; al dan niet met zorg of ondersteuning thuis. Familieleden nemen het grootste gedeelte van de zorg voor hun rekening. Daarnaast zijn vaak ook de kinderen in een gezin betrokken bij de dagelijkse zorg.

Problemen
Vanuit ervaring zien wij dat mensen die in hun omgeving te maken krijgen met hersenletsel vaak na enige tijd merken dat er problemen zichtbaar worden, waarvan niet duidelijk is of dit met het hersenletsel te maken heeft. Omdat familie en naasten in die periode vaak geen of weinig direct contact meer hebben met hulpverleners, weten zij niet altijd waar zij met hun vragen naartoe kunnen. Met als gevolg dat mantelzorgers te lang, door een tekort aan informatie en steun, in een eenzame positie zitten en mogelijk overbelast raken.
In gesprek
Deze middag gaan Steffie Wouters van SiZa en Ben van Huijgevoort van Pauwer (beide organisaties bieden ondersteuning en zorg aan o.a. mensen met een lichamelijke, of meervoudige beperking en aan mensen met NAH, Niet Aangeboren Hersenletsel) met u het gesprek aan en kunnen u mogelijk, op basis van uw verhalen en vragen, voorzien van informatie en handvatten. Tevens is deze middag voor u een mooie gelegenheid om anderen te ontmoeten die in een vergelijkbare situatie zitten en om met elkaar ervaringen uit te wisselen.
Welkom
Iedereen is van harte welkom bij deze bijeenkomst op woensdagmiddag 22 februari a.s. in De Boodschap, Nassaulaan 62-64 te Rijen, aanvang 13.30u. Om inzicht te hebben op hoeveel mensen we kunnen rekenen stellen we het op prijs dat u zich vóór maandag 13 februari opgeeft per e-mail: secretariaatmantelzorg@gmail.com of telefonisch op nummer 06-30858182. Het kan zijn dat u op de voicemail terecht komt. Spreek dan uw naam in en het aantal personen. Dan komt het helemaal goed.
Heeft u nog vragen?
Bent u ook mantelzorger voor meer dan 8 uur in de week en u wilt graag wat meer horen over onze mogelijkheden, neem dan contact op met onze consulenten Anja Arkesteijn en Sandra Maas. Tel. 0630858182 of e-mail mantelzorggilzerijen@gmail.com
U hoeft er niet alleen voor te staan!
Het bestuur van het Lokaal Steunpunt Mantelzorg: secretariaatmantelzorg@gmail.com