Mantelzorgers staan er niet alleen voor

 
 
 
Lokaal Steunpunt Mantelzorg gaat ook
in 2017 voor optimale ondersteuning 
 
 
Sinds 2005 is het Lokaal Steunpunt Mantelzorg actief in de gemeente Gilze en Rijen als commissie van de Hulpcentrale Rijen-Molenschot. Met het opheffen van de Hulpcentrale  begin dit jaar kwam er zeker geen eind aan het ondersteunen van de mantelzorgers. Het werk ging naadloos door en met hulp en ondersteuning van het notariskantoor Bolscher & Smits uit Baarle-Nassau staan we inmiddels officieel geregistreerd als Stichting Lokaal Steunpunt Mantelzorg Gilze en Rijen. Onder een iets andere naam, maar met dezelfde inzet en betrokkenheid zullen ook in 2017 onze mantelzorgers op ons kunnen rekenen. 
 
Vertrouwd
Het Lokaal Steunpunt Mantelzorg Gilze en Rijen, kortweg LSM, is en blijft een vertrouwde organisatie van vrijwilligers ondersteund door onze professionele consulenten, die zich vooral richt op het ondersteunen van mantelzorgers en hun zorgvragers. In de praktijk gebeurt dat met het geven van hulp bij het oplossen van zorgvragen en het organiseren van thema-bijeenkomsten, leuke uitstapjes en gezellige lotgenotencontacten. Maar vooral ook door de mantelzorger te "ontzorgen” door het bieden van respijtzorg. Vaak wordt de vraag gesteld: "zijn hier nog kosten aan verbonden?” Dan kunnen wij, dankzij de subsidie en dankzij onze sponsoren zeggen: "nee, wij doen dit geheel gratis voor u”. 
 
Geslaagd jaar
We kunnen terugkijken op een geslaagd jaar, waarin we niet alleen op eigen benen kwamen te staan, maar ook een toekomstbestendig fundament konden leggen onder de organisatie. De meerjarige subsidieovereenkomst met de gemeente gekoppeld aan een structurele verhoging van het aantal uren voor de inzet van onze consulenten, geeft ruimte aan het tegemoet komen van een toenemende vraag. Steeds meer mantelzorgers sluiten zich aan bij het LSM!Ook de activiteiten in 2016 werden door de mantelzorgers erg gewaardeerd en zeker het uitstapje naar Leerdam en onlangs de feestelijke viering van de Dag van de Mantelzorg betekenden voor de mantelzorgers echt een dagje uit zonder zorgen. Een dag waarin de accu weer eens kon worden opgeladen om de zware mantelzorgtaak te kunnen blijven uitoefenen. 
 
Voortzetting in 2017
Ook in 2017 kunnen de mantelzorgers in Gilze en Rijen rekenen op ondersteuning door de vrijwilligers, de consulenten en het bestuur van het LSM. Met zinvolle bijeenkomsten, waarin men als mantelzorger zijn licht kan opsteken over diverse specifieke vraagstukken. Maar ook natuurlijk de gezellige uitjes en bijeenkomsten, waarin ontspanning de boventoon voert en niet te vergeten het bieden van respijtzorg. Zie voor meer informatie ook onze website www.mantelzorggilzerijen.nl 
 
Beste wensen
Graag willen wij u allen fijne kerstdagen toewensen en een gezellige jaarwisseling en bovenal een gelukkig en gezond 2017! Heeft u nog vragen?Bent u ook mantelzorger voor meer dan 8 uur in de week en u wilt graag wat meer horen over onze mogelijkheden, neem dan contact op met onze consulenten Anja Arkesteijn en Sandra Maas. Tel. 0630858182 of e-mail mantelzorggilzerijen@gmail.com
U hoeft er niet alleen voor te staan!
 
Het bestuur van het Lokaal Steunpunt Mantelzorg: secretariaatmantelzorg@gmail.com