Mantelzorgers en FinanciŽn


Tekst en uitleg over WMO, PGB en Inkomensregelingen
Veel belangstelling voor Thema-avond "
Mantelzorg en Financiën” 
 
Veel mantelzorgers waren op woensdag 10 mei afgekomen op de thema-avond "Mantelzorgers en Financiën”, georganiseerd door het Lokaal Steunpunt Mantelzorg Gilze en Rijen in samenwerking met de gemeente. In vogelvlucht passeerden de vele regelingen en voorzieningen de revue, waar nodig voorzien van voorbeelden en van toepassing zijnde eigen bijdragen. Tijdens de presentatie was er volop ruimte voor vragen en verhelderende antwoorden. Na afloop kregen de mantelzorgers nog diverse flyers mee en het zeer informatieve "Financieel zakboekje 2017” van de landelijke organisatie voor mantelzorgers Mezzo. 
 
Goede communicatie
Rond de klok van half acht verwelkomde voorzitter Lau Lavooij van het Lokaal Steunpunt Mantelzorg (LSM) de goed opgekomen mantelzorgers op deze thema-avond in De Schakel, die met name over de vele (lokale) regelingen en de "centen” ging. Ook mocht hij de wethouder met mantelzorg in haar portefeuille, Ariane Zwarts verwelkomen. Beiden benadrukten het belang van goede en toegankelijke ondersteuning op het gebied van voorzieningen en de daarbij eventueel geldende eigen bijdragen. Weten waar of bij wie je moet zijn, weten waar je recht op hebt, vereist een goede communicatie. Hier wordt door de gemeente sterk op ingezet. Vandaar ook deze avond met een presentatie verzorgd door de gemeente ambtenaren Imke van der Schoot-Brouns (inkomensregelingen) en Bart van Linder (Wmo). 
 
Hervorming langdurige zorg
Kort werd door Imke en Bart ingegaan op de extra kosten en vaak ook minder inkomsten van mantelzorgers, de (vele) regelingen en voorzieningen en de zorgkosten. In een duidelijk plaatje werd ook de hervorming van de langdurige zorg weergegeven (wat valt waar onder; Wlz-Wmo-Zvw-Jeugdzorg) en de wijze waarop via ‘keukentafelgesprekken’ beoordeeld wordt wat mensen zelf nog kunnen, wat men voor elkaar kan betekenen, de mogelijke algemene voorzieningen en ten slotte het ‘maatwerk’. 
 
Wmo-voorzieningen
Bart lichtte de nieuwe taken van de Wmo-2015 toe, met de nadrukkelijke vermelding dat ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers hier ook onder valt én de gratis cliënt- ondersteuning via zorgverzekeraar, MEE of van KBO en SVR uit onze gemeente. De individuele voorzieningen (rolstoelen-wonen-vervoer-hulp bij huishouden-begeleiding) werden toegelicht. Ook natuurlijk de eigen bijdragen (niet voor rolstoelen!) kwamen aan de orde, die door het CAK op basis van de kosten en de draagkracht van de klant, worden bepaald en geïnd. Belangrijk hierbij is dat de gemeente Gilze en Rijen voor begeleiding een (lage) vaste kostprijs doorgeeft van €14,50 per uur individueel cq dagdeel groepsbegeleiding. Van groot belang is ook te weten dat alle voorzieningen ‘in natura’ of via een persoonsgebonden budget (PGB) verkregen kunnen worden. 
 
Inkomensregelingen
Na de pauze ging Imke in op de vele landelijke en lokale inkomensondersteunende regelingen. Niet alleen van belang voor mantelzorgers, maar voor alle mensen die hiervoor in aanmerking komen. Gemeentelijk zijn dat o.a. de bijzondere bijstand, de individuele inkomenstoeslag en de individuele studietoeslag. Ook behoort kwijtschelding van gemeentelijke belastingen tot de mogelijkheden. Bij landelijke regelingen moet je denken aan dubbele kindertoeslag, zorgtoeslag en de overbruggingsregeling vanaf 65 tot de AOW ingaat.Daarnaast zijn er mogelijkheden in onze gemeente  voor deelname aan de collectieve zorgverzekering bij een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Niet te vergeten het mantelzorgcompliment 1x per jaar en ondersteuning in natura door o.a. de Voedselbank, Weggeefhoek Stichting Leergeld en Repair Café.Voor alle relevante inkomensondersteunende regelingen heeft de gemeente sinds begin dit jaar een handig overzicht gemaakt, de Inkomenskaart Gilze en Rijen. 
 
Respijtzorg
Met dank aan de beide ambtenaren voor hun heldere bijdrage, concludeerde de voorzitter dat het een uiterst zinvolle avond was geweest. Het ging hierbij vooral om materiele zaken. Vandaar de oproep aan mantelzorgers om ook goed op zichzelf te passen. Mantelzorger zijn is loodzwaar. Kijk daarom tijdig naar de mogelijkheid om een dagdeel in de week via het Lokaal Steunpunt Mantelzorg gratisondersteuning te krijgen middels respijtzorg. Even wat uurtjes voor jezelf kan ervoor zorgen dat je op de been blijft! 
 
Heeft u nog vragen?
Bent u ook mantelzorger voor meer dan 8 uur in de week en u wilt graag wat meer horen over het Lokaal Steunpunt Mantelzorg Gilze en Rijen en onze mogelijkheden, neem dan contact op met onze consulenten Anja Arkesteijn en Sandra Maas. Tel. 06-30858182 of e-mail mantelzorggilzerijen@gmail.comU hoeft er niet alleen voor te staan!
 
                                                       Afbeelding invoegen