LSM biedt gratis mogelijkheden

Lokaal Steunpunt Mantelzorg biedt gratis mogelijkheden

Mantelzorgers die ontlast worden
kunnen zware taak beter aan 
 
In Gilze en Rijen bestaat al vele jaren het Lokaal Steunpunt Mantelzorg. Een organisatie van vrijwilligers ondersteund door professionals, die zich vooral richt op het ondersteunen van mantelzorgers en hun zorgvragers. In de praktijk gebeurt dat met het geven van hulp bij het oplossen van zorgvragen en het organiseren van leuke bijeenkomsten en uitstapjes en lotgenotencontact. Maar vooral ook door te "ontzorgen” door het bieden van respijtzorg.
 
Wat is respijtzorg
Respijtzorg is een tijdelijke inzet van een vrijwilliger voor bijvoorbeeld één dagdeel in de week om wat ruimte te geven aan de mantelzorger. Om er even als mantelzorger uit te kunnen zijn, terwijl je weet dat degene voor wie je zorgt in goede handen is.
Ervaringen met respijtzorg.
De dochter van een mantelzorger: "We kunnen nu elke woensdagmiddag even mijn moeder (mantelzorger) meenemen naar ons huis, waar ze even tot rust kan komen. Ze geniet hiervan en fleurt ervan op”. En over haar vader (zorgvrager): "Mijn vader vindt het prima en dat is bijzonder, want hij vertrouwt niet veel mensen meer.” Afsluitend zegt ze beslist: "We kunnen loslaten, al is het maar voor een paar uur, wetende dat mijn vader in goede handen is, dankzij de consulente en de respijtzorger!”
Nog een ervaring
Een andere mantelzorger die met haar man dolgraag wil blijven wonen in hun inmiddels aangepaste woning: "Ik was doodmoe van al dat geregel en kwam via de huisarts in contact met de consulente van het Lokaal Steunpunt Mantelzorg”. Blij vervolgt ze: "Dat gesprek gaf mij een geweldige oppepper en zo kwamen we in contact met onze respijtzorger. Er was meteen een klik tussen mijn man en hem, wat mij een goed gevoel gaf. In overleg plannen we wanneer ze samen wat doen, zodat ik tijd heb voor mezelf.”
Inzet vrijwilliger
Zowel de mantelzorger als de zorgvrager moeten er natuurlijk wel vertrouwen in hebben. En er moet een klik zijn. Van groot belang is dat men ook inziet dat met name de mantelzorger tijdig ontlast wordt. Of zoals een mantelzorger met ervaring zegt: "Het brengt rust en het besef dat, als ik voor hem wil blijven zorgen, ik ook aan mezelf moet denken”.Mantelzorgers kunnen voor inschakeling van een vrijwilliger in gesprek met een van beide beroepsconsulenten van het Lokaal Steunpunt Mantelzorg. Middels een intakegesprek kan dan een vrijwilliger ingezet worden. Hieraan zijn geen kosten verbonden! Ook de vrijwilligers worden begeleid en ondersteund door deze consulenten.
Heeft u nog vragen??
Bent u ook mantelzorger voor meer dan 8 uur in de week en u wilt graag wat meer horen over onze mogelijkheden, neem dan contact op met onze consulenten voor een intakegesprek. Het telefoonnummer is 0630858182 of stuur een bericht naar het e-mailadres mantelzorggilzerijen@gmail.com
Anja Arkesteijn of Sandra Maas, onze consulenten, nemen dan contact met u op. U hoeft er niet alleen voor te staan! Zie voor meer informatie ook onze website www.mantelzorggilzerijen.nl
Het bestuur van het Lokaal Steunpunt Mantelzorg: secretariaatmantelzorg@gmail.com  
Vragen aan B&W
Tijdens de bijeenkomst van de Mantelzorgmakelaar op 18 februari jl. zijn diverse vragen gesteld over o.a. de eigen bijdrage, cliëntondersteuning, huishoudelijke hulptoelage en overgang van WMO naar WLZ. Deze vragen hebben we voorgelegd aan B&W. Voor de beantwoording daarvan kunt u eveneens terecht op onze website www.mantelzorggilzerijen.nl