De mantelzorgmakelaar vertelt

Lokaal Steunpunt Mantelzorg
De mantelzorgmakelaar vertelt 
Op uitnodiging van het Lokaal Steunpunt Mantelzorg heeft Ineke Verhagen van Mantelzorgkompas uit Molenschot een presentatie verzorgd voor de mantelzorgers en belangstellenden van andere zorg of ouderen gerelateerde organisaties. Ineke is een gecertificeerd mantelzorgmakelaar.
Duidelijk werd dat professionele ondersteuning bij "papier- en regelwerk” in veel gevallen wordt vergoed. 
 
Wat doet een mantelzorgmakelaar.
Op donderdag 18 februari vertelde Ineke in de Schakel in Gilze aan de aanwezigen wat nu precies een mantelzorgmakelaar doet. "Een mantelzorgmakelaar is iemand die regeltaken overneemt van mantelzorgers, zodat zij minder worden belast.”
De papierwinkel is vaak de druppel die de emmer doet overlopen bij mantelzorgers. Of de mantelzorger zegt: "Laat maar zitten. Ik begrijp het niet goed en ik heb er geen zin in naast al mijn andere zorgen. Daar heb ik de tijd niet voor”.
Ook in het RTL4-programma "Ik zorg voor jou” van Peter van der Vorst op woensdagavond is dit een terugkerend onderwerp waar alle mantelzorgers mee worstelen. 
 
Kosten veelal vergoed
De mantelzorgmakelaar kan de mantelzorger dus helpen bij al die administratieve rompslomp.
Belangrijk hierin is dat een groot aantal aanvullende verzekeringen een mantelzorgmakelaar voor een aantal uren vergoedt. Enkele verzekeraars bieden mantelzorgers ook hulp via hun zorgdesk bij alleen een basisverzekering.
Ons advies is om in ieder geval altijd eerst contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.
Als u als particulier de hulp inroept van een mantelzorgmakelaar betaalt u € 70,00 per uur inclusief BTW.
Maar als u niet kunt schilderen laat u dit een schilder doen. Kijk er misschien zo naar.
U bespaart uzelf heel veel tijd en zorgen.
Ook kunnen deze kosten betaald worden uit het verantwoordingsvrije deel van een PGB. 
 
Deskundig en onafhankelijk
Een mantelzorgmakelaar is geschoold in alle wet- en regelgeving en weet dus precies hoe, bij wie en waar zij en dus u moet zijn. Een mantelzorgmakelaar is onafhankelijk en helpt daarbij de mantelzorger en neemt, in overleg natuurlijk, taken van u over.
Voorbeelden van die taken zijn:
·      Informatie geven welke zorg er mogelijk is en in welke financieringsvorm:
       Zorg in Natura (ZIN) of Persoonsgebonden Budget (PGB)
·      Berekenen eigen bijdrage, belastingtoeslagen en vergoedingen door verzekering
·      Overleg/bemiddeling met werkgever over de combinatie werk/zorg
·      Bezwaarschriften opstellen bv bij een afgewezen indicatie-aanvraag
·      Voorlichting relevante wet- en regelgeving. 
 
WMO en eigen bijdrage
Ook werd stilgestaan bij de eigen bijdrage als u gebruik maakt van de WMO. De hoogte van deze bijdrage in de kosten is afhankelijk van uw inkomen of als u samenwoont van uw verzamelinkomen.
Een proefberekening kunt u maken op de site van het CAK www.hetcak.nl
Zorg altijd dat u vooraf bespreekt met uw gemeente wat uw eigen bijdrage gaat worden.Vraag bij ieder keukentafelgesprek een onafhankelijk cliëntondersteuner.     
 
Interessante bijeenkomst
Na deze informatie volgden nog diverse vragen die door Ineke beantwoord werden. Het Lokaal Steunpunt Mantelzorg zegde toe om enkele vragen en verzoeken om meer duidelijkheid voor te leggen aan de gemeente.
Het was een interessante bijeenkomst waar onduidelijkheden duidelijk werden gemaakt.
Heeft u naar aanleiding van dit stuk vragen aan mantelzorgmakelaar Ineke Verhagen, mail deze aan info@mantelzorgkompas.nu. Ook is zij telefonisch bereikbaar via 0621861002. 
 
Informatie
Bestuur Lokaal Steunpunt Mantelzorg  e-mail secretariaatmantelzorg@gmail.com
Voor vragen over mantelzorg als zodanig neemt contact op met onze consulente Sandra Maas of Anja Arkestein.
Zij zijn bereikbaar via e-mail mantelzorggilzerijen@gmail.com of telefonisch 0630858182