Dag van de Mantelzorg 2018

Mantelzorgers Gilze en Rijen staan er niet alleen voor
 
Lokaal Steunpunt Mantelzorg voelt
 
zich verwend door alle ondersteuning
 
Op donderdag 8 november 2018 heeft het Lokaal Steunpunt Mantelzorg Gilze en Rijen
(LSM) de landelijke Dag van de Mantelzorg gevierd met een bomvolle zaal met mantelzorgers in de Boodschap
in Rijen. Een ‘verwendag’ dit keer waarvan alle aanwezige mantelzorgers met volle teugen hebben genoten. Tevens de dag waarop het gemeentelijk mantelzorgcompliment, waaronder ook voor het eerst aan een jonge mantelzorger door wethouder Zwarts werd overhandigd, aangevuld met een doos met lekkers en aanbiedingen van onze winkeliers. Elders in dit weekblad kunt u lezen hoe geslaagd deze dag is geweest. 
 
Massale ondersteuning
 
Zonder ondersteuning vanuit de gemeenschap zou een dergelijke feestelijke verwendag onmogelijk zijn. En we zijn massaal ondersteund. Enerzijds door maar liefst 49 ‘verwenners’, veelal kleine zelfstandigen die belangeloos hun diensten hebben aangeboden. En anderzijds door organisaties, bedrijven en winkeliers met ‘geld en
goederen’ en door individuele mensen. Deze hulp maakt het ons mede mogelijk om samen met onze onmisbare vrijwilligers en consulenten een prachtig dagje uit te organiseren voor onze mantelzorgers. En die mantelzorgers hebben ons overladen met hartelijke complimenten en bedankjes, die wij graag doorgeven aan allen die ons op enigerlei wijze hebben ondersteund.
 
Hartelijk dank aan:
 
Medewerkers en bestuur gemeente Gilze en Rijen
Stimuleringsfonds van Ledenvereniging Thebe Extra
Bestuur van de Stichting Gezondheidszorg Gilze
Rabobank Tilburg e.o. via de Rabobank Clubkas Campagne
Specsavers Oosterhout
De winkeliersverenigingen van Gilze en van Rijen en hun aangesloten ondernemers
Familie ‘Jumbo’-Hapers voor het lekkers bij de koffie en thee
De Roozelaar voor de fraaie aankleding met groen en bloemen
Het personeel van de Boodschap
Muziekproductie en Zangcoaching EM-Music Rijen
Onze ‘hof’-fotograaf Jac van Leijsen van FA-Rijen
Het Weekblad Gilze en Rijen met Brigitte Laurijsen en Ton de Bruijn
BN DeStem met Zamire Willems
En last but not least de mensen die op een enthousiaste en betrokken wijze de mantelzorgers verwend hebben met kappen en knippen, manicure, schoonheidsbehandelingen, pedicure, massage, voetreflexbehandelingen,
een oldtimerritje, yoga, pilates en ontspanningsoefeningen met en zonder muziek
 
Contact
 
Het Lokaal Steunpunt Mantelzorg Gilze en Rijen zet zich ook in 2019 weer volop in voor lotgenotencontacten, voor leuke en leerzame activiteiten, en respijtzorg voor de mantelzorgers.
Bestuur LSM
secretariaatmantelzorg@gmail.com   
 
NB
Mantelzorgers die meer dan 8 uur per week mantelzorg verlenen en ook gratis lid willen worden van het Lokaal Steunpunt Mantelzorg Gilze en Rijen, mail naar mantelzorggilzerijen@gmail.com of bel met 06 3085 8182