Dag van de Mantelzorg 2017

‘Mantelzorg in Gilze en Rijen doe je samen’
 
 
Mantelzorgers hebben genoten van
feestelijke Dag van de Mantelzorg
Op vrijdag 10 november 2017, de landelijke Dag van de Mantelzorg heeft een volle zaal met mantelzorgers in de Schakel in Gilze genoten van een lekker dagje uit. Het Lokaal Steunpunt Mantelzorg Gilze en Rijen (LSM) heeft weer voor een mooi ingevulde dag gezorgd, waarop ook het mantelzorgcompliment van de gemeente door wethouder Zwarts werd overhandigd, aangevuld met een tas met lekkers en aanbiedingen van onze winkeliers. Elders in dit weekblad kunt u lezen hoe geslaagd deze dag is geweest. 
 
Ondersteuning
Het bestuur beseft terdege dat wij ons gelukkig mogen prijzen met zoveel lokale ondersteuning. Deze hulp maakt het ons mede mogelijk om samen met onze consulentes en onmisbare vrijwilligers een prachtige dag te organiseren voor onze mantelzorgers. En als die mantelzorgers superlatieven te kort komen om hun dank aan ons uit te spreken mag u zich zeker ook aangesproken voelen.
 
Hartelijk dank aan:
Medewerkers en bestuur gemeente Gilze en RijenBestuur van de Stichting Gezondheidszorg Rijen Rabobank Tilburg e.o. voor de vorstelijke donatie via de Rabobank Clubkas CampagneDe winkeliersverenigingen van Gilze en van Rijen en hun aangesloten ondernemersHet personeel van de SchakelDe Heemkring MolenheideOnze fotograaf voor deze dag, Jac van Leijsen van FA-RijenDe verslaggever van het Weekblad Gilze en Rijen, Ton de BruijnEn zeker ook de mensen die op een enthousiaste wijze de workshops Yoga, Mondharmonica,Bloemschikken, Bierbrouwen, Sieraden maken en Bezoek Heemkring hebben verzorgd.
 
Contact
Het Lokaal Steunpunt Mantelzorg Gilze en Rijen zet zich ook in 2018 weer volop in voor lotgenotencontacten, voor leuke en leerzame activiteiten, en respijtzorg voor de mantelzorgers.Wellicht mogen we weer op u rekenen!
Bestuur LSM
secretariaatmantelzorg@gmail.com
NB
Mantelzorgers die meer dan 8 uur per week mantelzorg verlenen en ook gratis lid willen worden van het Lokaal Steunpunt Mantelzorg Gilze en Rijen, mail naar mantelzorggilzerijen@gmail.com of bel met 06 3085 8182