Ben ik moe of depressief?

Themabijeenkomst Lokaal Steunpunt Mantelzorg
 
Ben ik moe of depressief? 
 
Lokaal Steunpunt Mantelzorg Gilze en Rijen (LSM) had op 9 oktober een thematische bijeenkomst met als onderwerp "Ben ik moe of depressief?” Jeanne Christianen, praktijkondersteuner huisarts Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) leidde deze mooie en waardevolle bijeenkomst.  
 
Uitnodiging.
Via de nieuwsbrief van het Lokaal Steunpunt Mantelzorg konden de mantelzorgers zich inschrijven voor deze bijzondere thematische bijeenkomst. De groep was mooi van grootte om bijzondere gesprekken aan te gaan over dit thema. Een thema dat voor veel mantelzorgers herkenbaar is. 
 
Begeleiding door praktijkondersteuner.
Jeanne Christianen, praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg bij de huisartsenpraktijk op het Anne Frankplein in Rijen, begeleidde de aanwezigen door dit confronterende onderwerp. Zij deed dit op een heel zorgvuldige manier waardoor de mantelzorgers zich vrij voelden om met hun persoonlijke verhalen te komen.  
 
Moe of depressief.
Helder legde Jeanne uit dat de gemeenschappelijke deler tussen moe of depressief ‘vermoeidheid’ is. Een depressie heeft meerdere symptomen. Deze werden nader toegelicht en met voorbeelden onderstreept. Dat het de aanwezigen aansprak was al snel te merken aan een instemmend geknik, of gewoon door hun verhaal te vertellen. 
 
Oorzaken.
De oorzaken dat iemand vermoeid of overbelast is, dan wel depressief wordt kan meerdere oorzaken hebben. Een drietal factoren zijn hierin belangrijk: de erfelijke component, waar heeft je wieg gestaan en wat maak je mee in je eigen leven. Jeanne heeft hier een uitgebreide toelichting op gegeven met voorbeelden die voor velen heel herkenbaar zijn. 
 
Zorg ik goed voor mezelf.
Als deze vraag gesteld wordt of je goed voor jezelf zorgt gaat de aandacht in het gesprek al snel naar de zorgsituatie, maar Jeanne riep de aanwezigen op om nu naar zichzelf te kijken. Een gezond egoïsme is passend en nodig in een zware taak.Door de 1 op 1 gesprekken werden de aanwezigen uitgenodigd om te benoemen wat zou kunnen helpen om het vol te houden. Hieruit volgden bijzondere gesprekken waardoor ook zichtbaar werd dat eerder hulp vragen een noodzaak is. Je mag jezelf niet vergeten. 
 
Zorgen delen en hulp vragen.
In dit gesprek werd duidelijk dat het helpt als je je zorgen met iemand anders deelt. Denk ook aan jezelf en deel je zorgen als je daar behoefte aan hebt. Het helpt je vervolgens vaak bij het vragen om hulp, of dat men met je meedenkt om je te helpen.   
 
Afsluiting.
Na deze inspirerende bijeenkomst gaf Jeanne alle aanwezigen een gelukspoppetje met de boodschap, als je het poppetje ziet terug te denken aan deze bijeenkomst en aan wat jou helpt om goed voor jezelf te zorgen, het vol te houden. Zij had tevens een mooi passend gedicht waar de mensen even stil van werden. 
 
Respijtzorg.
Het Lokaal Steunpunt Mantelzorg kan u helpen om er niet alleen voor te staan. Onze vrijwilligers geven u ondersteuning door de zorgtaak even van u, mantelzorger, over te nemen zodat u wat tijd heeft voor zichzelf. Zo kunt u uw zorgtaak langer volhouden. Hierbij past helemaal de stelregel van Jeanne: een gezond egoïsme! 
 
Probeer het eens! Praat eens met onze mantelzorgconsulenten over wat u bezighoudt en hoe wij hier een rol in kunnen vervullen.Onze consulenten zijn te bereiken op 0630858182 of via e-mail
mantelzorggilzerijen@gmail.com