Verruiming verlofregelingen mantelzorger

 
Vanaf 6 juli kunnen werknemers met mantelzorgtaken ook kort- en langdurend zorgverlof aanvragen bij hun werkgever. Deze uitbreiding geldt ook voor de zorg voor broers en zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten of anderen in de sociale omgeving. Voorheen was dit verlof alleen mogelijk voor het verzorgen van ouders, partner en kind. Goed nieuws dus voor iedereen die zorgt voor bijvoorbeeld een buur of vriend. 
 
Ook de aard van de zorg waar langdurig verlof voor opgenomen kan worden, wordt verruimd. Niet langer is deze voorbehouden voor levensbedreigende situaties, maar ook voor noodzakelijke zorg bij ziekte en hulpbehoevendheid. 
 
Deze verruiming past in de tijdgeest en sluit aan bij het gedachtegoed van de participatiesamenleving.
Als werkende mantelzorger kunt u gebruikmaken van verschillende verlofregelingen. Elke werknemer heeft hier recht op, omdat het wettelijke regelingen zijn. Wel kunnen er in uw cao afwijkende afspraken of voorwaarden staan.
Informeer hiernaar bij uw werkgever. Voor verdere informatie zie ook www.mezzo.nl