Mantelzorgboete

Mantelzorgboete: van uitstel naar afstel?!
 
De invoering van de kostendelersnorm in de AOW wordt uitgesteld naar 1 januari 2018. Verwacht wordt dat het plan helemaal van de baan gaat, want met deze maatregel maak je het mensen moeilijker om voor elkaar te zorgen.
 
Wat is de kostendelersnorm?
 
De kostendelersnorm houdt in dat huishoudens waarin iemand of meerdere mensen met een uitkering wonen, op hun uitkering(en) worden gekort. Dit omdat zij de kosten van het levensonderhoud met elkaar zouden kunnen delen.
In de praktijk treft dit mantelzorgers die gaan wonen bij degene voor wie zij zorgen, of die hun ouder(s) in huis opnemen. De kostendelersnorm betekent dat daar waar nu nog een uitzondering wordt gemaakt voor familieleden, deze uitzondering niet langer gemaakt gaat worden. Gepleit wordt om de kostendelersnorm helemaal van tafel te halen.