Mantelzorg voor Beginners

 
 
Mantelzorg voor Beginners is een burgerinitiatief.
Het doel is om mensen zo volledig mogelijk informatie te bieden over de mogelijkheden
die er zijn om langer thuis wonen mogelijk te maken.
Eigen regie en eigen keuzes maken op basis van informatie staat hierbij centraal.
M.n. de uitwonende mantelzorger is er bij gebaat om diensten en instanties
snel te kunnen vinden.
 
Onderstaand treft U een link aan waarop veel informatie is te vinden voor beginnende
mantelzorgers en mantelzorgers.

http://www.mantelzorgvoorbeginners.nl/care/category/diensten/steunpunt-mantelzorg/?province=76&location=gilze&postcode=