Gratis erven


Erfbelasting

Gratis erven

Vele duizenden kinderen die een zieke vader of Moeder verzorgen, lopen een fiscaal voordeel mis 


Merel van Tol

Het is een aardig voordeeltje dat kinderen die hum zieke ouder verzorgen snel over het hoofd zien. Wie langdurig de verzorging van een vader of moeder voor zijn rekening neemt, heeft recht op een extraatje van 200 euro per jaar - dat luistert naar de weinig poëtische naam 'mantelzorgcompliment'.  Het is bedoeld als een schouder­klopje voor rnantelzorgers, zoals de overheid de zorgende naasten noemt.Wat nog minder mensen we­ten, is dat aan dit oordeel in po­tentie een veel groter financieel voordeel verbonden ik Ontvan­gers van het 'compliment' van de overheid kunnen, mits ze aan een aantal voorwaarden voldoen, ontsnappen aan de hoge erfbelasting na hel overlijden van va­der of moeder.Normaal gesproken hebben kinderen die van hun ouders er­ven een fiscale vrijstelling van 19.114 euro. Wie de zorg voor zijn vader of moeder op zich heeft genomen en het extraatje heeft aangevraagd, komt in aan­merking voor de veel hogere vrijstelling van 603.600 euro die gewoonlijk alleen geldt voor partners.Dat scheelt enorm in de erf-belasting. Stel dat ccn xoon het i huis van zijn moeder erft, met een \vaarde van 400.000 euro. Volgens de fiscale spelregel, zijn alleen de eerste 19.114 euro daarvan onbelast en moet het kind over de rest van het bedrag, 380.S86 euro, volgens de Belas­tingdienst 64.605 euro belasting betalen.Als het kind in dit voorbeeld gebruik kan maken van de hoge vrijstelling voor mantelzorgers, hoeft geen cent aan de fiscus te worden afgedragen. Dat heeft nog een praktisch voordeel :door de malaise op de huizenmarkt is


 

het vaak moeilijk om het huis van vader of moeder te verkopen. Vaak moeten kinderen dat wel doen om de erfbelasting te kun­nen betalen. Het aanvragen van het extra-tje van 200 euro brengt overigens nogal wat administratieve romp­slomp mee. zo moet er een zoge­noemde indicatie van het Cen­trum indicatiestelling zorg (CIZ) . of Bureau Jeugd/zorg (BJZ) /zijn. De zieke ouder

moet namelijk recht hebben op langdurige AWBZ-zorg aan huis. Daar komt een belangrijke voorwaarde bij: er moet een officiële samenlevingsovereenkomst worden opgesteld tussen patiënt en verzorger, en beiden moeten op hetzelfde adres wonen. Dat schrikt potentiële  mantelzorgers vaak af, zegt de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN), gespecialiseerd in onder meer erfbelasting. Volgens de landelijke vereniging voor mantelzorgers Mezzo laten naar schatting vijfduizend tot tienduizendpersonen hel extraatje lopen, hoewel ze er volgens de regels wel recht op hebben.De EPN wijt dat aan gebrekkige voorlichting door de overheid. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt wil dat mantelzorgers die het voordeel zijn misgelopen, alsnog de kans krijgen om het aan te vragen.

 Bron Elsevier