Z.I.C. Mantelzorgdossier: verlofregelingen binnen de mantelzorg

 http://www.zorgverzekering.org/algemene-informatie/langdurige-zorg/mantelzorg/verlofregelingen-voor-mantelzorg/ 
 
Mantelzorgers hebben vaak tevens een tweede baan naast hun werkzaamheden.
Er is echter weinig informatie te vinden op het gebied van verlofregelingen voor deze groep. 
Om deze reden heeft het Zorgverzekering Informatie Centrum (Z.I.C.) een kennisdossier gemaakt met betrouwbare en actuele informatie over verlofregelingen bij mantelzorg:Z.I.C. Mantelzorgdossier: verlofregelingen binnen de mantelzorg 
Het dossier bevat onder andere informatie over: 
 
·  Vergoedingen en voorwaarden (financiële vergoedingen vanuit gemeenten)
 
·  Verlofregelingen bij langdurige mantelzorg (Wlz) en bij lichtere mantelzorg (Wmo) 
 
·  Gevolgen van de verlofregelingen voor het salaris