Wat is mantelzorg

Mensen die zorgen voor familie, buren of vrienden, die door problemen 
met de gezondheid of ouderdom hulp nodig hebben, worden mantelzorgers genoemd.


Zorg voor een ander lijkt iets vanzelfsprekends.
U heeft vaak geen keus.
U geeft hulp uit liefde, noodzaak en persoonlijke betrokkenheid; onbetaald.
Veel mantelzorgers beseffen niet dat ze iets bijzonders doen.


Als mantelzorger komt er veel op u af.
Het kost tijd en energie om de zorg af te stemmen, praktische zaken te 
regelen en zelf in balans te blijven.


Misschien merkt u ook wel eens dat u:
-    het gevoel heeft er alleen voor te staan
-    zich zorgen maakt over de toekomst
-    slecht slaapt of vaak moe bent
-    vrienden bent kwijtgeraakt door de situatie of door tijdgebrek
-    problemen heeft gekregen door de hoge extra ziektekosten
-    vaker thuis bent
Net als ieder mens, hebben ook mantelzorgers soms een steuntje in de rug 
nodig.


Het Lokaal Steunpunt Mantelzorg kan u helpen om uw taak als mantelzorger langer vol te houden.