Wat doen wij

Het doel van het LSM is het verlenen van respijtzorg door onze vrijwilligers en het organiseren van thematische en ontspannende lotgenotencontacten. Voorbeelden van activiteiten zijn:
-Inloopmomenten met een thema; op deze bijeenkomsten kunt u vrij
binnen lopen.Er wordt een bepaald thema behandeld: bijvoorbeeld het
persoonsgebonden budget of de WMO.

-Voorlichtingsbijeenkomst en cursussen: bijvoorbeeld een cursus
"tiltechniek" of een cursus "omgaan met dementie".

-De "Dag van de Mantelzorg"; een dag waarop de mantelzorger in het
zonnetje wordt gezet.

-Individueel gesprek; een gesprek met de mantelzorgconsulent bij u
thuis of op locatie. Praten helpt! U kunt uw vragen of problemen
voorleggen of gewoon uw verhaal doen: bijvoorbeeld over wat de zorg
zwaar voor u maakt.

-Lotgenotencontact; een ontmoeting staat centraal: bijvoorbeeld een
uitstapje, verwenmiddag of een gezellige bijeenkomst met andere
mantelzorgers.

-Praktische ondersteuning: bijvoorbeeld hulp bij het invullen van
aanvraagformulieren.

-Respijtzorg, tijdelijke overname van zorg door vrijwilligers .
Het is belangrijk om je eigen dingen te blijven doen. Het LSM heeft een groep vrijwilligers die de mantelzorger kunnen ondersteunen. Dit doen zij door de zorg voor een dagdeel over te nemen; de vrijwilliger komt bij u thuis. Voor de mantelzorger komt er tijd vrij voor zichzelf: een hobby, sport of sociale contacten.