Gemeente

Door mantelzorgers kunnen veel mensen langer zelfstandig blijven wonen en dat is wat de overheid wil met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). 
Maar mensen die mantelzorg verlenen, kunnen zelf ook wel eens hulp gebruiken. Ook hier ondersteunt deze wet in. In deze wet staat dat gemeenten de taak hebben om mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen en hier goed beleid op te maken.
 
Dit biedt mantelzorgers veel mogelijkheden om langdurige zorg vol te houden. 
 
Gemeenten bepalen zelf hoe zij dit mantelzorgbeleid inhoud geven en vormgeven.
 
Het Lokaal Steunpunt Mantelzorg helpt onze Gemeente daar graag bij door bijvoorbeeld de positie van de werkende mantelzorger in hun specifieke dubbelrol van werknemer en mantelzorger onder de aandacht te brengen bij werkgevers in uw gemeente.
 
Hebt U vragen omtrent de WMO dan kunt U contact opnemen met het klantencontactcentrum van de gemeente, telefoonnummer:140161.