Contact consulenten

Lokaal Steunpunt Mantelzorg

Rembrandtlaan 50

5121 WL Gilze - Rijen 
 

Telefoon van maandag tot en met donderdag:

06 30858182

Mail (klik op onderstaande tekst):

                   mantelzorggilzerijen@gmail.com                                                                               


                                     Anja Arkesteijn                                                             Sandra Maas
Jeanine Bouman
 
Jongeren Mantelzorg consulente
Telefoon: 06 831 68 915
 jmzgilzerijen@contourdetwern.nl