U kunt zich hier aanmelden voor de activiteiten van Lokaal Steunpunt Mantelzorg Gilze en Rijen

Deze activiteit is voor ìedereen die belangstelling heeft voor dit onderwerp.

Op woensdag 26 februari 2020 nodigen wij u, mantelzorgers en familieleden, graag uit voor

De informatiebijeenkomst Mantelzorg en Werk.

Tijdstip:          19.30 – 21.00 uur.

Locatie:         CC De Boodschap, Nassaulaan 62-64, 5121 BC Rijen

Wilt u hierbij aanwezig zijn dan graag onderstaande aanmeldstrook inleveren vóór


20 februari 2020:

Vanwege het thema is er gekozen voor een avondbijeenkomst.

LET OP: U krijgt geen bericht dat wij uw aanmelding hebben ontvangen.

Alleen als de activiteit, om welke reden dan ook, niet doorgaat pas dan gaan wij u bellen/ mailen.

De informatiebijeenkomst Mantelzorg en Werk.