Activiteiten

Themabijeenkomst Ziekte van Parkinson

Deze activiteit is voor mantelzorgers en eventuele belangstellende familieleden en kennissen.
Ook onze vrijwilligers zijn hier zeker voor uitgenodigd. (Graag ook inschrijven)

Op donderdagavond 23 februari 2023 nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van een themabijeenkomst Ziekte van Parkinson.

Tijdstip: Inloop vanaf 19.00 uur. Start programma 19.30 uur
Locatie: MFA De Molenwiek, Schoolstraat 5, 5124 RM Molenschot

Uiteraard is er gelegenheid om uw persoonlijke vragen te stellen.

Wilt u hierbij aanwezig zijn dan graag onderstaande aanmeldstrook inleveren vóór 16 februari 2023.

Bij:
* Lokaal Steunpunt Mantelzorg, p/a Rembrandtlaan 50, 5121 WL Rijen of
* Lokaal Steunpunt Mantelzorg, p/a Gezondheidscentrum De Flair, Lange Wagenstraat 55P, 5216 BB Gilze of
* via de website https://mantelzorggilzerijen.nl of
* via e-mail: activiteiten@mantelzorggilzerijen.nl

LET OP: U krijgt geen bericht dat wij uw aanmelding hebben ontvangen. Alleen als de activiteit, om welke reden dan ook, niet doorgaat pas dan gaan wij u bellen/ mailen.

Aanmelden: AANMELDFORMULIER THEMABIJEENKOMST

Inloop-koffie-ochtenden

Zorgt u voor iemand en vinden u en degene voor wie u zorgt het fijn om andere mantelzorgers en hun naasten te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee? Kom dan naar een koffie-ochtend en u zult ervaren dat u er niet alleen voor staat. Deze bijeenkomsten zijn niet alleen voor de mantelzorger, maar ook voor degene voor wie wordt gezorgd.
Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomsten. We vinden het wel fijn als u zich vooraf even aanmeldt. Dit kan via e-mail: consulenten@mantelzorggilzerijen.nl of telefoonnummer 06-3085 8182.
U bent van harte welkom om er samen een mooie ochtend van te maken. De mantelzorgconsulenten Anja en/of Sandra zijn hierbij aanwezig.

Datum: donderdag 2 maart 2023
Tijd: 10.30-12.00 uur
Locatie: CC De Schakel, Kerkstraat 104, Gilze

Datum: donderdag 6 april 2023
Tijd: 10.30-12.00 uur
Locatie: CC De Boodschap, Nassaulaan 62-64, Rijen

Datum: donderdag 4 mei 2023
Tijd: 10.30-12.00 uur
Locatie: CC De Schakel, Kerkstraat 104, Gilze

Datum: donderdag 1 juni 2023
Tijd: 10.30-12.00 uur
Locatie: CC De Boodschap, Nassaulaan 62-64, Rijen

Datum: donderdag 6 juli 2023
Tijd: 10.30-12.00 uur
Locatie: CC De Schakel, Kerkstraat 104, Gilze