Themabijeenkomst Ziekte van Parkinson

Deze activiteit is voor mantelzorgers en eventuele belangstellende familieleden en kennissen.
Ook onze vrijwilligers zijn hier zeker voor uitgenodigd. (Graag ook inschrijven)

Op donderdagavond 23 februari 2023 nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van een themabijeenkomst Ziekte van Parkinson.

Tijdstip: Inloop vanaf 19.00 uur. Start programma 19.30 uur
Locatie: MFA De Molenwiek, Schoolstraat 5, 5124 RM Molenschot

Uiteraard is er gelegenheid om uw persoonlijke vragen te stellen.

Wilt u hierbij aanwezig zijn dan graag onderstaande aanmeldstrook inleveren vóór 16 februari 2023.

Bij:

* Lokaal Steunpunt Mantelzorg, p/a Rembrandtlaan 50, 5121 WL Rijen of
* Lokaal Steunpunt Mantelzorg, p/a Gezondheidscentrum De Flair, Lange Wagenstraat 55P, 5216 BB Gilze of
* via de website https://mantelzorggilzerijen.nl of
* via e-mail: activiteiten@mantelzorggilzerijen.nl

LET OP: U krijgt geen bericht dat wij uw aanmelding hebben ontvangen. Alleen als de activiteit, om welke reden dan ook, niet doorgaat pas dan gaan wij u bellen/ mailen.

AANMELDSTROOK THEMABIJEENKOMST DE ZIEKTE VAN PARKINSON

JA, ik heb belangstelling voor de themabijeenkomst op 23 februari!